PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
28/01/2023 05:39:02
Cabecera Sabadell
Inici |  Perfil del contractant
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Perfil del contractant
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Sabadell us dona accés a la plataforma electrònica de contractació pública (PSCP). En aquesta plataforma, trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l'Ajuntament de Sabadell com dels seus ens dependents. Així mateix, també podeu accedir a la plataforma de licitació electrònica per poder presentar les ofertes electròniques als processos de contractació en curs.

PORTAL DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

A través del nou Portal de Licitació Electrònica, les empreses poden participar en els procediments d'adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En el cas dels contractes menors s'hauran de presentar amb una instància general a través de la seu electrònica. I adjuntar la declaració responsable corresponent amb els següents models: persona física i persona jurídica.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s'hauran d'adreçar a l'apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l'empresa proveïdora del mateix portal.

AJUNTAMENT DE SABADELL

L'Ajuntament de Sabadell i les seves entitats dependents, publiquen els seus contractes, directament a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.

SOCIETATS MUNICIPALS
INFORMACIÓ D'INTERÈS

Amb la nova Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, s'estableix que TOTS ELS LICITADORS que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web