v
21/01/2022 04:26:48
Cabecera Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellL'Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració del Consorci AOC, disposa del servei e-FACT com a punt general d'entrada de factures electròniques. A través d'aquest servei, podeu fer-nos arribar i consultar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any.

Informació sobre la factura electrònica a l'Ajuntament de Sabadell

NORMATIVA

A partir del 15 de gener de 2015 s'estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica per als proveïdors d'aquesta corporació, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic. Per tant, hi estaran obligats:

 • Societats anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
 • Unions temporals d'empreses.
 • Agrupacions d'interès econòmic.
COM CREAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA?
Al següent enllaç trobareu solucions senzilles i gratuïtes avalades pel Consorci AOC.
COM ENVIAR UNA FACTURA I CONSULTAR-NE L'ESTAT?

Per enviar una factura, accediu al Punt General d'Entrada de Factures i seguiu les instruccions.

La consulta de l'estat permet fer el seguiment de la tramitació de les factures electròniques presentades a l'Ajuntament a través de l'e-FACT. Accediu a la Bústia de lliurament de factures i en podeu consultar l'estat a la pestanya «Consulta d'estats».

Des d'aquí, podreu presentar i consultar qualsevol factura electrònica, així com resoldre qualsevol dubte relatiu a la presentació o la consulta, al format o a la generació de la factura.

DADES PER FER UNA FACTURA
Les dades necessàries per a la presentació de factures electròniques són les següents:
  Codi DIR3:
 • L01081878 - Ajuntament de Sabadell
  CIF: P0818600I
  Nom: Ajuntament de Sabadell.
  Adreça: Plaça Sant Roc, 1
  Municipi: Sabadell
  Província: Barcelona
CONSULTES:

Per a consultar l'estat de tramitació de les factures, cal adreçar-se al centre gestor encarregat del servei

Per a qualsevol dubte sobre l'elaboració i presentació de la factura electrònica, cal adreçar-se a IGAS.COMPTABILITAT@AJSABADELL.CAT

© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat