PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
07/10/2022 20:15:56
Cabecera Sabadell
Inici |  Factura electrònica
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPágina informació Factura electrònica

L'Ajuntament de Sabadell, amb la col·laboració del Consorci AOC, disposa del servei e-FACT com a punt general d'entrada de factures electròniques. A través d'aquest servei, podeu fer-nos arribar i consultar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any.

Instrucció IGAS/3/2021, de 17 de desembre, relativa al registre comptable de factures de l'Ajuntament de Sabadell.

NORMATIVA

A partir del 15 de gener de 2015 s'estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica per als proveïdors d'aquesta corporació, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic. Per tant, hi estaran obligats:

 • Societats anònimes.
 • Societats de responsabilitat limitada.
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol.
 • Unions temporals d'empreses.
 • Agrupacions d'interès econòmic.
COM CREAR UNA FACTURA ELECTRÒNICA?

Al següent enllaç trobareu solucions senzilles i gratuïtes avalades pel Consorci AOC.

COM ENVIAR UNA FACTURA I CONSULTAR-NE L'ESTAT?

Per enviar una factura, accediu al Punt General d'Entrada de Factures i seguiu les instruccions.

La consulta de l'estat permet fer el seguiment de la tramitació de les factures electròniques presentades a l'Ajuntament a través de l'e-FACT. Accediu a la Bústia de lliurament de factures i en podeu consultar l'estat a la pestanya «Consulta d'estats».

Des d'aquí, podreu presentar i consultar qualsevol factura electrònica, així com resoldre qualsevol dubte relatiu a la presentació o la consulta, al format o a la generació de la factura.

DADES PER FER UNA FACTURA

Les dades necessàries per a la presentació de factures electròniques són les següents:

  CIF: P0818600I
  Nom: Ajuntament de Sabadell
  Adreça: Plaça Sant Roc, 1
  Municipi: Sabadell
  Província: Barcelona
  Codi DIR3 de l'oficina comptable: L01081878
  Codi DIR3 de l'òrgan gestor: L01081878
  Codi DIR3 de la unitat tramitadora: El que correspongui segons els servei que gestiona el contracte.
CODIS DIR3 unitat tramitadora per Servei / Centre Gestor
 • LA0021841 - AC - Àrea Central
 • LA0021842 - AJ - Secretaria - Defensa Jurídica
 • LA0021843 - AP - Cicles de vida
 • LA0021844 - CM - Consums
 • LA0021848 - CT - Comerç i Consum
 • LA0021849 - CU - Cultura
 • LA0021850 - DC - Feminisme i Benestar Animal
 • LA0021852 - ED - Educació
 • LA0021854 - ES - Esports
 • LA0021855 - GB - Gabinet Alcaldia
 • LA0021856 - GP - Patrimoni
 • LA0021857 - HB - Habitatge
 • LA0021858 - IT - Intervenció
 • LA0021859 - PE - Treball i Empresa
 • LA0021860 - PR - Presidència
 • LA0021863 - RC - Participació Ciutadana
 • LA0021864 - RH - Recursos Humans
 • LA0021865 - SA - Salut
 • LA0021867 - SC - Seguretat Ciutadana
 • LA0021868 - SE - Serveis Econòmics
 • LA0021869 - SG - Serveis Generals i Compres
 • LA0021871 - SS - Acció Social
 • LA0021872 - ST - Secretaria - Anuncis Oficials
 • LA0021874 - TE - Cohesió Territorial
 • LA0021875 - TR - Tresoreria
 • LA0021876 - TU - Projecció de la Ciutat i Turisme
 • LA0021877 - UH - Urbanisme
CONSULTES:

Per a consultar l'estat de tramitació de les factures, cal adreçar-se al centre gestor encarregat del servei.

Per a qualsevol dubte sobre l'elaboració i presentació de la factura electrònica, cal adreçar-se a IGAS.COMPTABILITAT@AJSABADELL.CAT

Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web