PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
21/07/2024 05:57:07
Cabecera Sabadell
Inici |  Sobre la seu electrònica
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Sobre la seu electrònica
Botó amagar contingut Qué és la Seu Electrònica?

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntament de Sabadell en l'exercici de les seves competències.

La seu electrònica integra els serveis electrònics als què es pot accedir, sense limitació horària i amb total seguretat. La seu electrònica està subjecte als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. La gestió i administració de la seu electrònica correspon a la unitat de Transformació Organitzativa.

Els òrgans de l'Ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.

Botó amagar contingut Verificació de la seguretat de la Seu electrònica

El certificat de seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell ha estat emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i serveix per:

  • Identificar el lloc web i la seva vinculació amb l'Ajuntament de Sabadell.
  • Garantir la privacitat de les comunicacions.

Es tracta d'un certificat de seu electrònica, de classe 1, nivell mig, que es pot validar mitjançant la plataforma XARXA SARA, a través de la qual es pot verificar la validesa del certificat de forma directa i gratuita.
https://valide.redsara.es/valide/validarSede/ejecutar.html

Botó amagar contingut Identitats, certificats, i sistemes de signatura electrònica
Quins certificats i sistemes d'identificació accepta l'Ajuntament?

D'acord amb allò que estableix l'article 24 de la llei 15/2014 de 12 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa: les Administracions Públiques hauran d'admetre tots els certificats reconeguts inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.», l'Ajuntament de Sabadell admet tots aquests certificats, els quals són validats a través de la Plataforma de Validació (PSIS) del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Així mateix, la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell permet l'ús dels sistemes d'identificació i signatura integrats en el sistema VALid en l'àmbit de l'administració local, tots aquells ciutadans que disposin de sistemes d'identificació admesos per VALid, podran utilitzar-los per a la relació amb l'Ajuntament, tant com a sistema d'identificació, com de signatura electrònica, d'acord amb allò que estableix l'article 10.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

VALid ofereix accés a diferents mecanismes d'identificació, que són actualment:

  • idCAT Mòbil: mecanisme ofert pel Consorci AOC basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil de l'usuari. Permet donar-se d'alta en línia amb o sense certificat electrònic.
  • Certificats qualificats o reconeguts: permeten identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, en programari o en targeta.
Com obtenir un certificat o un sistema d'identificació digital?

Les gestions per a l'obtenció d'un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació.

A l'Ajuntament es poden obtenir certificats per a persones físiques:

A altres organismes:

Botó amagar contingut Protecció de dades

Pots consultar la política de privacitat i la informació relacionada amb la protecció de dades aquí.

Botó amagar contingut Calendari i hores oficials

Els serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell són operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis puguin no ser operatius, n'informarà a la ciutadania amb la màxima antelació possible en l'apartat "Talls de servei i incidències tècniques" indicant quins són els mitjans alternatius de consulta disponibles. En aquests supòsits, la informació es publicarà a través de la seu electrònica o altres mitjans que permetin la difusió d'aquesta circumstància.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils els següents:

  • Els que s'estableixen al Calendari de festes laborals per a 2024.
  • Les festes locals següents: 13 de maig i 9 de setembre (2024).
  • Dissabtes i diumenges les 24 hores.
Botó amagar contingut Talls de servei i incidències tècniques

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que podran afectar un o tots els serveis inclosos a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell.

Els serveis afectats podran estar o no operatius mentre durin les tasques de manteniment, podent veure's afectat de manera total o intermitent al llarg dels períodes indicats.

Per a qualsevol consulta o petició cal adreçar-se a la bústia de suport de la seu electrònica.

Botó amagar contingut Requisits tècnics
Certificat digital

Qualsevol certificat vàlid i acceptat pel servei VÀLid. Podeu validar el vostre certificat a l'adreça http://validador.catcert.cat/psiswebclient/verify/certificate/verifycertreq.jsp

Navegadors

Qualsevol navegador instal·lat al nostre ordinador o dispositiu mòbil. Preferiblement actualitzat a la darrera versió.

Javascript

És necessari l'ús de javascript per permetre algunes funcionalitats avançades del formulari.

Visualització de documents PDF

Per a la visualització de documents en format PDF, cal tenir instal·lada la corresponent aplicació de visualització. Es pot descarregar de manera gratuita a: http://get.adobe.com/es/reader

Botó amagar contingut Preguntes freqüents
És segura la utilització de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell utilitza un protocol segur de comunicacions (https) que us garanteix unes comunicacions segures a la xarxa.

Per a la signatura dels documents que genera, s'utilitza un certificat digital de nivell mitjà emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que és l'entitat de certificació catalana.

En aquesta Seu se sol·licitaran només les dades personals estrictament imprescindibles per a la gestió dels tràmits i el seu tractament està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Com puc iniciar un tràmit?

Accedint al catàleg de tràmits des de la pestanya Tràmits del menú lateral esquerra.

Un cop allà, localitzeu el tràmit que voleu fer i seguiu les instruccions d'ús.

Què haig de fer per accedir a les meves notificacions electròniques?

En cas que hagueu informat d'una adreça de correu electrònic en la vostra sol·licitud, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per accedir a la vostra notificació.

També podeu accedir a la notificació en l'apartat La meva carpeta i l'apartat de les notificacions electròniques.

S'han de signar electrònicament tots els documents?

No, només s'han de signar els requerits pel procediment administratiu.

Què fer si es tanca el navegador durant el procés de tramitació?

Si durant el procés de tramitació es tanca el navegador s'haurà de repetir la tramitació des del començament a no ser que ja s'hagi rebut resposta d'haver-se completat.

Si no teniu la seguretat d'haver-se completat la tramitació, podeu accedir a La Meva Carpeta on podreu veure els tràmits que heu completat amb èxit.

Què és idCat Mòbil?

És un sistema d'identificació basat en l'ús de contrasenyes d'un sol ús que s'envien per SMS al telèfon mòbil. No calen certificats i el sistema no té data de caducitat. A més, l'alta al servei no té cap cost i la pot demanar per internet qualsevol persona que tingui més de 16 anys.

Quina diferència hi ha entre idCat i idCat Mòbil?

L'idCAT és un certificat que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions. L'idCAT proporciona una signatura electrònica avançada.

L'idCAT Mòbil es un mecanisme d'identificació i signatura electrònica en què s'envia una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web