v
03/10/2022 20:02:58
Cabecera Sabadell
:: Inici
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Perfil del contractant
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Sabadell us dona accés a la plataforma electrònica de contractació pública (PSCP). En aquesta plataforma, trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l'Ajuntament de Sabadell com dels seus ens dependents. Així mateix, també podeu accedir a la plataforma de licitació electrònica per poder presentar les ofertes electròniques als processos de contractació en curs.

PORTAL DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

A través del nou Portal de Licitació Electrònica, les empreses poden participar en els procediments d'adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En el cas dels contractes menors s'hauran de presentar amb una instància general a través de la seu electrònica.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s'hauran d'adreçar a l'apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l'empresa proveïdora del mateix portal.

AJUNTAMENT DE SABADELL

L'Ajuntament de Sabadell i les seves entitats dependents, publiquen els seus contractes, directament a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.

SOCIETATS MUNICIPALS
INFORMACIÓ D'INTERÈS

Amb la nova Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, s'estableix que TOTS ELS LICITADORS que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat