PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
17/07/2024 19:42:41
Cabecera Sabadell
Inici |  Perfil del contractant
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPàgina informació Perfil del contractant
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Sabadell us dona accés a la plataforma electrònica de contractació pública (PSCP). En aquesta plataforma, trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l'Ajuntament de Sabadell com dels seus ens dependents. Així mateix, també podeu accedir a la plataforma de licitació electrònica per poder presentar les ofertes electròniques als processos de contractació en curs.

PORTAL DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

A través del nou Portal de Licitació Electrònica, les empreses poden participar en els procediments d'adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s'hauran d'adreçar a l'apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l'empresa proveïdora del mateix portal.

CONTRACTACIÓ MENOR

En el cas dels contractes menors, les empreses hauran de presentar les seves ofertes i/o pressupostos, juntament amb una instància general a través de la seu electrònica i la declaració responsable que correspongui, degudament complimentada i signada:

AJUNTAMENT DE SABADELL

L'Ajuntament de Sabadell i les seves entitats dependents, publiquen els seus contractes, directament a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya.

SOCIETATS MUNICIPALS
INFORMACIÓ D'INTERÈS

La Llei públic 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector estableix que TOTS ELS LICITADORS que es presentin a licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d'ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència. A aquests efectes, també serà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció al corresponent Registre, juntament amb la documentació preceptiva, sempre tal sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes.

Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web