v
20/01/2022 12:11:47
Cabecera Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLES OFICINES D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE:

Les oficines d'atenció ciutadana estan creades amb la intenció d'oferir l'atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer, tant de l'Ajuntament de Sabadell com d'altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d'identificació digital idCAT i poden donar suport per fer tràmits telemàtics.

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, passaran a actuar amb funcions d'assistència en matèria de registre i digitalització. Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, vehicles, guals ...) o registre general entre altres.

 • c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
 • 010 - 93 745 31 10

Les oficines d'atenció ciutadana estan creades amb la intenció d'oferir l'atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer, tant de l'Ajuntament de Sabadell com d'altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d'identificació digital idCAT i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015,, passaran a actuar amb funcions d'assistència en matèria de registre i digitalització. Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, vehicles, guals, ...) o registre general entre altres.

 • pl. de Montcortès, 1, 08202, Sabadell
 • 010 - 93 745 31 10

Les oficines d'atenció ciutadana estan creades amb la intenció d'oferir l'atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer, tant de l'Ajuntament de Sabadell com d'altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d'identificació digital idCAT i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, passaran a actuar amb funcions d'assistència en matèria de registre i digitalització. Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, vehicles, guals, ...) o registre general entre altres.

 • c. d'Arousa, 2, 08207, Sabadell
 • 010 - 93 745 31 10

Les oficines d'atenció ciutadana estan creades amb la intenció d'oferir l'atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer,, tant de l'Ajuntament de Sabadell com d'altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d'identificació digital idCAT i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015,, passaran a actuar amb funcions d'assistència en matèria de registre i digitalització. Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, vehicles, guals, ...) o registre general entre altres.

 • c. de Sant Isidor, 45, 08206, Sabadell
 • 010 - 93 745 31 10

Les oficines d'atenció ciutadana estan creades amb la intenció d'oferir l'atenció presencial a la ciutadania sobre els serveis i tràmits que s'hi poden fer, tant de l'Ajuntament de Sabadell com d'altres administracions públiques. Actuen com a entitats de registre dels sistemes d'identificació digital idCAT i poden donar suport per fer tràmits telemàtics. A partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, passaran a actuar amb funcions d'assistència en matèria de registre i digitalització. Es poden gestionar els tràmits municipals per als temes següents: padró d'habitants, gestions relacionades amb animals de companyia, beques, carnets de transport públic, temes fiscals (IBI, plusvàlues, vehicles, guals, ...) o registre general entre altres.

 • pl. de Castelao, 1, 08204, Sabadell
 • 010 - 93 745 31 10

Oficina especialitzada en temes relacionats amb urbanisme, obres, planejament i habitatge.

 • c. del Sol, 1 3r, 08201, Sabadell
 • 93 745 31 75

Aquesta oficina té com a missió la recaptació dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Sabadell així com d'altres administracions en virtut de convenis i acords de col·laboració. Es pot rebre informació i assistència sobre les obligacions tributàries dels ciutadans de Sabadell. Entre d'altres tràmits es pot fer el pagament dels rebuts en període voluntari, com en via executiva, així com altres ingressos que estiguin encomanats. Entre els tràmits més habituals que es poden fer hi ha l'accés a la informació sobre la situació dels expedients en via executiva i deutes en general, la tramitació de fraccionaments, ajornaments i plans de pagaments així com domiciliacions de rebuts i el registre generals de l'àmbit d'actuació.

 • c. de la Indústria, 10 1r, 08202, Sabadell
 • 93 745 32 79

Oficina especialitzada en tots els tràmits i els serveis relacionats amb la via pública (jardineria, vialitat, mobilitat, residus i obres públiques), així com gestions relacionades amb la Policia Municipal, entre d'altres.

 • c. de Pau Claris, 100, 08205, Sabadell
 • 93 745 32 61

Oficina especialitzada en temes d'habitatge on es duen a terme tant funcions pròpies (com a promotora d'habitatges amb protecció oficial), com les relatives a les de l'Oficina Local d'Habitatge de Sabadell. Les funcions que es porten a terme a Vimusa són les d'informar, assessorar, recollir, registrar i tramitar tot tipus de sol·licituds i de documentació relativa a l'habitatge, sigui quina sigui l'Administració que les promogui i impulsi (sol·licituds d'ajuts al lloguer, a la rehabilitació d'edificis i/o habitatges, al registre de sol·licitants HPO, al registre d'adjudicació d'habitatges per a emergències econòmiques i socials, cèdules d'habitabilitat, etc.).

 • c. de Blasco de Garay, 17, 08202, Sabadell
 • 93 745 79 10

Una oficina amb dues atencions especialitzades, la d'Activitats Econòmiques i la de Promoció Econòmica: En relació amb els temes d'Activitats Econòmiques, registra les entrades de documentació específica per a la sol·licitud, comunicació o declaració responsable de les activitats, així com la documentació relacionada amb la disciplina i els expedients sancionadors relacionats. També es rep documentació específica per a sol·licitar diferents tipologies d'informes (bombers, usos provisionals, previs d'activitats...) o sol·licituds d'informació en general relacionades amb les activitats econòmiques. En relació amb les activitats de Promoció Econòmica es registren entrades de documents relacionats amb les seves activitats: l'acompanyament en la recerca de feina, la millora de la capacitació professional de les persones (formació i suport a l'ocupació), també accions de desenvolupament de l'activitat econòmica de Sabadell a través del suport a les empreses i a les persones emprenedores. També es rep la documentació relacionada amb els processos de selecció de personal o els derivats de licitacions promogudes per Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

 • ctra. de Barcelona, 208B, 08205, Sabadell
 • 93 745 31 61 (Promoció Econòmica) - 93 745 31 82 (Activitats)

En aquesta oficina es poden iniciar tràmits sobre actuacions en les quals l'Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones.

 • Rambla, 69, 08202, Sabadell
 • 93 726 42 11
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat