PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
17/05/2022 00:37:47
Cabecera Sabadell
Inici |  Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació del Padró Fiscal de la Taxa de conservació i manteniment del Cementiri municipal corresponent a l'exercici 2022. 28/04/2022 28/05/2022 Mostrar
Calendari fiscal 2022 01/01/2022 31/12/2022 Mostrar

Convocatòria i actes de la Junta de Govern Local

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 16/05/2022 12/05/2022 12/06/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 10/05/2022 05/05/2022 06/06/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 2/05/2022 28/04/2022 28/05/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 25/04/2022 21/04/2022 21/05/2022 Mostrar

Convocatòria i actes del Ple municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria del Ple extraordinari de 18/05/2022 13/05/2022 13/06/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria del Ple ordinari de 03/05/2022 28/04/2022 03/06/2022 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 16/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 16/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (COL·LECTIU 13) 16/05/2022 27/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 06/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 05/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Edicte de citació en expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 05/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 04/05/2022 07/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar resolucions de sol·licituds de rectificació d'autoliquidació 29/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar resolucions de sol·licituds de no subjecció 29/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 29/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar resolucions de recursos de reposició 29/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 28/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 28/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe 28/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 28/04/2022 30/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 28/04/2022 29/05/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 22/04/2022 23/05/2022 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats finals de la borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball d'Operari/ària Grua de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEAP0322 16/05/2022 16/11/2022 Mostrar
Bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Economia i Tècnic/a Mitjà/na Economia de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA1A20222 03/03/2022 03/09/2022 Mostrar
Resultats finalització període de pràctiques i nomenament funcionaris/es de carrera per a Tècnic/a Auxiliar Biblioteques de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 01/03/2022 01/06/2022 Mostrar
Resultats finalització període de pràctiques i nomenament funcionaris/es de carrera per a Tècnic/a Auxiliar Biblioteques de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 01/03/2022 01/06/2022 Mostrar
Resultats del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant provisió per lliure designació, grup A1/A2, codi de convocatòria PRL0921 04/02/2022 04/08/2022 Mostrar
Bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Enginyer/a i Tècnic/a Mitjà/na Enginyer/a de diferents especialitats de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA1A20321 17/11/2021 17/05/2022 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de l'atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell pel desenvolupament del programa general d'activitats 2022 02/05/2022 31/05/2022 Mostrar
Aprovació de l'atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell pel desenvolupament del projecte A-porta 2022 02/05/2022 31/05/2022 Mostrar

Ordenances i reglaments municipals

Títol Data Publicació Data Fi
Audiència pública de l'avantprojecte del Reglament de Participació Ciutadana 13/05/2022 13/06/2022 Mostrar
Audiència pública de l'avantprojecte de l'Ordenança reguladora de civisme i convivència a Sabadell. 02/05/2022 31/05/2022 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial Projecte executiu urbanització del camí de Sant Oleguer entre l'avinguda d'Egara i el Camí de Can Quadres 16/05/2022 30/06/2022 Mostrar
Projecte executiu de les obres de reforma del carrer de Calassanç Duran, entre els carrers d' Alguersuari Pascual i de Gorina i Pujol 06/05/2022 21/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu de construcció de rampa a la plaça de Xavier de Sanahuja entre els carrers de Lluc i de Poblet 06/05/2022 30/05/2022 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del passatge existent entre la plaça de Jean Piaget i el carrer Reina Elionor i la seva adequació al Projecte d'urbanització dels entorns de la plaça d'Anselm Clav 06/05/2022 30/05/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu de les obres de reforma del carrer d'Antoni Forrellad 04/05/2022 26/05/2022 Mostrar
Aprovació inicial del projecte executiu de remodelació integral de les instal·lacions d'enllumenat públic del c. de Fontanella entre el pg. Espronceda i el pg. De Comerç de Sabadell 03/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Aprovació inicial del: Projecte bàsic i d'execució. Centre del Parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba. Fase 1. Sector 1 Magatzem Agrari i Sector 2 CICG. Sabadell. 03/05/2022 16/06/2022 Mostrar
Aprovació inicial del projecte :Arranjament dels cavallons de coronament dels ampits de coberta de l'escola Joanot Alisanda 27/04/2022 13/06/2022 Mostrar
Proyecto constructivo para la instalación de 4 cargadores dobles en la cochera de TUS Sabadell 26/04/2022 09/06/2022 Mostrar
Senyalització dinàmica d'informació en temps real de la ZBE 26/04/2022 09/06/2022 Mostrar
Projecte executiu de les obres de reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació 22/04/2022 07/06/2022 Mostrar
Projecte executiu de les de reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau - Buxeda i de Sol - Sardà 22/04/2022 07/06/2022 Mostrar
"Aprovació Projecte executiu d'implantació de la Fase 1 de la zona de baixes emissions de la ciutat de Sabadell” 08/04/2022 25/05/2022 Mostrar
Aprovació inicial Projecte d'obres d'actuacions de seguretat i senyalització en diferents entorns escolars 08/04/2022 25/05/2022 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases i convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRCS0122 02/05/2022 02/11/2022 Mostrar
Resultats del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de Salut 01/04/2022 01/10/2022 Mostrar
Anunci de la convocatòria i d'aprovació de les bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball d'Operari/ària grua 24/03/2022 24/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a de Cohesió Territorial 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a de Drets Socials 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a d'Alcaldia i Comunicació 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap de servei de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, per lliure designació, grup A1/A2, en règim de funcionari de carrera, per mobilitat interadministrativa, amb codi de convocatòria PRL0122 15/02/2022 15/08/2022 Mostrar
Bases reguladores de la borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, de categoria única, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10122 04/02/2022 04/08/2022 Mostrar
Bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Professor/a, especialitat piano, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10421 01/12/2021 01/06/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant provisió per lliure designació, grup A1/A2, en règim funcionari de carrera / laboral fix per mobilitat interadministrativa, codi de convocatòria PRL0921 29/11/2021 30/05/2022 Mostrar
Bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRCS0421 26/11/2021 26/05/2022 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria corresponent a l'any 2022, per a l'atorgament de guardons del Memorial Àlex Seglers 10/05/2022 31/05/2022 Mostrar
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2022 03/05/2022 25/05/2022 Mostrar
Convocatòria pública de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, per al curs 2022-2023 29/04/2022 27/05/2022 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Estudi de detall de modificació de les condicions d'edificació del Molí de l'Amat (ED-148) 17/05/2022 15/06/2022 Mostrar
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Avís legal | Política de privacitat | Mapa web