PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
06/12/2023 06:38:20
Cabecera Sabadell
Inici |  Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors al 15 de gener de 2021 en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores al 15 de enero de 2021 en este enlace

Grups de Publicacions

Activitats econòmiques

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte sobre l'aprovació de la guia per a l'avaluació de la compatibilitat urbanística de les activitats recreatives (sub-ús recreatiu musical i sub-ús recreatiu especial). 14/04/2023 Mostrar

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació de les tarifes per a la prestació dels serveis esportius que ofereixen les piscines municipals Joan Serra, amb efectes des de l'1 de gener de 2024 04/12/2023 08/01/2024 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de l'activitat d'estació de servei i centre de rentat i aspiració de vehicles al c. de Bernat Metge, 197. 04/12/2023 22/01/2024 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de l'activitat de gestió i transport de residus no perillosos a l' av. Can Bordoll, 77 nau 3 04/12/2023 22/01/2024 Mostrar
EDICTE modificació decret delegacions competencies a regidors 24/11/2023 25/12/2023 Mostrar
Aprovació Criteris de distribució d'ordenació i superfícies d'ocupació de l'espai Eix Macià 08/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Calendaris del servei de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i familiar de titularitat municipal, per al curs 2023-2024. 19/09/2023 19/12/2023 Mostrar

Bans Alcaldia

Títol Data Publicació Data Fi
(BAN) Modificació de les restriccions d'abastament d'aigua per l'estat d'excepcionalitat per sequera 07/06/2023 Mostrar
(BAN) Restriccions d'abastament d'aigua per l'estat d'excepcionalitat per sequera 08/03/2023 Mostrar

Convocatòria i actes de la Junta de Govern Local

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 11/12/2023 05/12/2023 06/01/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 4/12/2023 30/11/2023 31/12/2023 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 27/11/2023 23/11/2023 24/12/2023 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 20/11/2023 16/11/2023 17/12/2023 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 13/11/2023 09/11/2023 10/12/2023 Mostrar

Convocatòria i actes del Ple municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria del Ple Municipal ordinari de 27/11/2023 22/11/2023 23/12/2023 Mostrar
Edicte de convocatòria del Ple Municipal extraordinari de 10/11/2023 07/11/2023 08/12/2023 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_149 30/11/2023 02/01/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_129 30/11/2023 02/01/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_88 30/11/2023 02/01/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_319 30/11/2023 02/01/2024 Mostrar
Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe REC17I017R 30/11/2023 02/01/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_263 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_153 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_100 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_46 (T) 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_46 (D) 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_271 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_262 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_256 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_366 10/11/2023 11/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_251 10/11/2023 11/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_71 10/11/2023 11/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_180 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_275 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_318 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_268 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_185 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_177 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_258 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_186 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_188 06/11/2023 07/12/2023 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, per ordre alfabètic, del procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, codi de convocatòria PRL0123 07/11/2023 07/05/2024 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Baixes alumnes dels cursos i/o tallers del programa: Illa Oberta, Tallers d'Art, que es realitzen a l'Escola Municipal d'Art Illa, produïdes durant el mes d'octubre de 2023. 28/11/2023 28/12/2023 Mostrar
Revisió de les quotes d'alumnes de l'Escola d'Art Illa, produïdes durant el mes d'octubre de 2023 28/11/2023 28/12/2023 Mostrar
Aprovació i revisió quotes alumnat matriculat a l'Escola Municipal de Música, produïdes durant el mes d'octubre de 2023 28/11/2023 28/12/2023 Mostrar
Aprovació revisió quotes alumnes matriculats al Conservatori Professional de Música, produïdes durant el mes de setembre de 2023 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Aprovació revisió quotes alumnat matriculat a l'Escola Municipal de Música, produïdes durant el mes de setembre de 2023 16/11/2023 18/12/2023 Mostrar
Revisió de les quotes de l'alumnat de l'Escola Illa, produïdes durant el mes de setembre de 2023. 10/11/2023 11/12/2023 Mostrar
Sotmetre a informació pública l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions del Fem Vacances , del departament d'Acció Social 09/11/2023 11/12/2023 Mostrar

Ordenances i reglaments municipals

Títol Data Publicació Data Fi
Audiència pública aprovació avantprojecte Reglament de Cerimònies Civils 29/11/2023 03/01/2024 Mostrar

Padró d'habitants i cens

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte Cens electoral persones estrangeres 28/11/2023 02/02/2024 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Projecte bàsic i executiu Construcció de rampa i escales per a la millora d'accessibilitat de la capella del cementiri Sant Nicolau de Sabadell 30/11/2023 18/01/2024 Mostrar
Projecte bàsic i d'execució per la Rehabilitació de les façanes est i oest del bloc de nínxols aïllat dels departaments de Santa Eulàlia i Xaloc al Cementiri de Sabadell 23/11/2023 11/01/2024 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci constitució de la borsa de treball del procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Subaltern/a, subaltern/a-Notificador i auxiliar de serveis amb codi de convocatòria BEAP0223 24/11/2023 24/05/2024 Mostrar
Anunci constitució borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a superior en Dret, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10221 24/11/2023 24/05/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball d'Oficial/a d'Oficis de diferents especialitats, de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BEC20323 08/09/2023 08/03/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, codi de convocatòria PRL0123 31/07/2023 31/01/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del Procés de provisió del lloc de treball de Responsable tècnic/a àmbit Biblioteques, adscrit al servei de Cultura, pel sistema de concurs, grup C (subgrup C1), en règim FC/LF, codi de convocatòria PRL0223 28/07/2023 29/01/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell, grup A1/A2, en règim de funcionari/ària de carrera per mobilitat interadministrativa, amb codi de convocatòria PRL0323 21/07/2023 22/01/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, cinc places de caporal/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria COC10123 03/07/2023 03/01/2024 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci de la Convocatòria de subvencions per al concurs del Cartell del Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2024 05/10/2023 12/01/2024 Mostrar
Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web