v
27/06/2022 02:08:17
Cabecera Sabadell
:: Inici :: Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria d'oferta pública de Transmissió d'autoritzacions de venda en diferents mercats de Venda no sedentària de l'Ajuntament de Sabadell. (Mercat Merinals) 27/06/2022 12/07/2022 Mostrar
Convocatòria d'oferta pública de Transmissió d'autoritzacions de venda en diferents mercats de Venda no sedentària de l'Ajuntament de Sabadell. (Mercats Creu Alta, Campoamor i Central) 14/06/2022 29/06/2022 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de l'activitat de taller de reparació de vehicles automòbils amb xapa i pintura al c. de Cabanyes, 20 09/06/2022 22/07/2022 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de l'activitat de taller de reparació de vehicles amb xapa i pintura al c. de Sant Sebastià, 285. 08/06/2022 21/07/2022 Mostrar
Document que recull les Instruccions de reserva de plaça, preinscripció, matriculació i altres informacions d'interès per a les famílies, del Conservatori Professional i l'Escola Municipal de Música de Sabadell, per al curs 2022-2023 25/05/2022 27/06/2022 Mostrar
Calendari fiscal 2022 01/01/2022 31/12/2022 Mostrar

Convocatòria i actes de la Junta de Govern Local

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 27/06/2022 22/06/2022 22/07/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 20/06/2022 16/06/2022 17/07/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 13/06/2022 09/06/2022 10/07/2022 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 7/06/2022 03/06/2022 04/07/2022 Mostrar

Convocatòria i actes del Ple municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria del Ple ordinari de 07/06/2022 01/06/2022 05/07/2022 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (COL.LECTIU 16) 23/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_96 23/06/2022 25/07/2022 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (COL.LECTIU 15) 23/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (COL.LECTIU 17) 23/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació en expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embargament de béns immobles REC/2022/24 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2021_12 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2021_88 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2021_190 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2021_19 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2021_70 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_36 17/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_58 15/06/2022 15/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_68 15/06/2022 15/07/2022 Mostrar
Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe REC16I00FR 13/06/2022 15/07/2022 Mostrar
Expedient de baixes padró habitants (EDICTE BII COL 45 a 47 de 2021) 13/06/2022 28/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar requeriments GTR16I04Y7 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar resolucions de sol·licituds GTR16I04Y0 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar resolucions de recursos de reposició GTR16I04XV 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_171 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_66 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_62 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_27 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_29 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_172 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_60 08/06/2022 08/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 01/06/2022 01/07/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 30/05/2022 30/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 30/05/2022 30/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 30/05/2022 30/06/2022 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença 30/05/2022 30/06/2022 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats i proposta d'adscripció del Procés de provisió del lloc de treball de Coordinador/a Adjunt/a de Cohesió Territorial de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0422 15/06/2022 15/12/2022 Mostrar
Resultats i proposta d'adscripció del Procés de provisió del lloc de treball de Coordinador/a Adjunt/a de Drets socials de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0322. 15/06/2022 15/12/2022 Mostrar
Resultats i proposta d'adscripció del Procés de provisió del lloc de treball de Coordinador/a Adjunt/a d'Alcaldia i Comunicació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0222 15/06/2022 15/12/2022 Mostrar
Resultats finals de la borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball d'Operari/ària Grua de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEAP0322 16/05/2022 16/11/2022 Mostrar
Bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Economia i Tècnic/a Mitjà/na Economia de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA1A20222 03/03/2022 03/09/2022 Mostrar
Resultats del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, mitjançant provisió per lliure designació, grup A1/A2, codi de convocatòria PRL0921 04/02/2022 04/08/2022 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte aprovació provisional modificació ordenança fiscal 5.6 reguladora dels preus públics per a la prestació del servei d'escoles bressol municipals 15/06/2022 29/07/2022 Mostrar

Patrimoni municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci d'informació pública de la constitució d'un dret de superfície sobre la finca municipal coneguda com antiga fàbrica de l'Artèxtil en favor de la Universitat Autònoma de Barcelona. 01/06/2022 15/07/2022 Mostrar

Població i demarcació territorial

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública als propietaris de les finques afectades per la delimitació o llindants amb la línia de divisió municipal amb Terrassa 25/05/2022 29/06/2022 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva Projecte executiu de les obres de reforma dels carrers de l'Illa i de l'Estació 17/06/2022 11/07/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu de les obres de reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau - Buxeda i de Sol - Sardà. 17/06/2022 11/07/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu d'implantació de la Fase 1 de la zona de baixes emissions de la ciutat de Sabadell 14/06/2022 06/07/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu de les obres de la ronda d'Orient, entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc 09/06/2022 01/07/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte de camins i entorns escolars a Sabadell 01/06/2022 15/07/2022 Mostrar
Aprovació inicial Projecte executiu d'obres per a la reposició del cablejat i altres elements de l'enllumenat públic robat a Sabadell (Fase 7) 24/05/2022 07/07/2022 Mostrar
Aprovació inicial Projecte executiu de les obres de reforma de la Plaça del Treball 19/05/2022 04/07/2022 Mostrar
Aprovació inicial Projecte executiu urbanització del camí de Sant Oleguer entre l'avinguda d'Egara i el Camí de Can Quadres 16/05/2022 30/06/2022 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases de la convocatòria del procés selectiu de creació de borses de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treballador/a social i educador/a social, codi de convocatòria BEA20522 i BEA20622 27/06/2022 27/12/2022 Mostrar
Bases i convocatòria del Concurs oposició per cobrir, mitjançant promoció interna, 1 plaça de Tècnic/a superior adscrita al lloc de Tècnic/a superior Enginyeria, l'àmbit Llicències i disciplina d'activitats, codi de convocatòria COPIA10622 23/06/2022 23/12/2022 Mostrar
Bases i convocatòria de Concurs oposició per cobrir, mitjançant promoció interna, 1 plaça de Tècnic/a superior adscrita al lloc de Tècnic/a superior Periodisme, codi COPIA10520 17/06/2022 19/12/2022 Mostrar
Bases i convocatòria de Concurs oposició per cobrir, mitjançant promoció interna, 1 plaça de Tècnic/a superior adscrita al lloc de Tècnic/a superior Economia, àmbit Intervenció, codi COPIA10421 17/06/2022 19/12/2022 Mostrar
Anunci constitució borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior Professor/a, especialitat Piano, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10421. 15/06/2022 15/12/2022 Mostrar
Bases i convocatòria de l'Oposició lliure per cobrir nou places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC2012122 14/06/2022 14/12/2022 Mostrar
Bases reguladores de creació d'una borsa de treball per proveir llocs de treball de Tècnic/a superior medi ambient i Tècnic/a mitjà/ana medi ambient de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA1A20422 30/05/2022 30/11/2022 Mostrar
Bases i convocatòria per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRCS0122 02/05/2022 02/11/2022 Mostrar
Resultats del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de Salut 01/04/2022 01/10/2022 Mostrar
Anunci de la convocatòria i d'aprovació de les bases reguladores de creació d'una borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball d'Operari/ària grua 24/03/2022 24/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a de Cohesió Territorial 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a de Drets Socials 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió per lliure designació del lloc de treball de Coordinador/a adjunt/a d'Alcaldia i Comunicació 21/03/2022 21/09/2022 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap de servei de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, per lliure designació, grup A1/A2, en règim de funcionari de carrera, per mobilitat interadministrativa, amb codi de convocatòria PRL0122 15/02/2022 15/08/2022 Mostrar
Bases reguladores de la borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir el lloc de treball de Tresorer/a, de categoria única, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10122 04/02/2022 04/08/2022 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització i realització d'activitats extraescolars, curs 2022-2023. 03/06/2022 04/07/2022 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades a l'organització dels casals d'estiu 2022 03/06/2022 04/07/2022 Mostrar
Convocatòria per a l'atorgament, de subvencions destinades a la promoció de programes, projectes i/o activitats en matèria de defensa dels drets de la ciutadania, any 2022 02/06/2022 27/06/2022 Mostrar
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions destinades a la promoció d'activitats en matèria d'Igualtat de Gènere i LGTBI, per a l'any 2022 02/06/2022 27/06/2022 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Canvi de sistema d'actuació del polígon d'actuació PA-170 (Polígon Can Quadres) 16/06/2022 18/07/2022 Mostrar
Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació del connector verd Castell de Can Feu - Centre (MPG-129). 09/06/2022 18/07/2022 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat