v
10/04/2021 23:20:48
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Tauler Edictes Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTauler Edictes Ajuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 5/2021) 09/04/2021 26/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants 01/04/2021 16/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants 01/04/2021 16/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de liquidacions d'ingrés directe 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (V) 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (IV) 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (III) 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (II) 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (I) 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 18/03/2021 19/04/2021 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Exposició al públic expedient Aprovació inicial Modificació Ordenances Fiscals 3.10, 4.3 I 4.5 05/03/2021 20/04/2021 Mostrar

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública per la tramitació de la llicència d' instal·lacions per emmagatzematge de residus no perillosos al c. de Sant Sebastià, 136 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de laboratori d'anàlisi d'aigües al c. de Can Manent, 37. 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar
Concessió administrativa de domini públic, per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu de l'Ajuntament de Sabadell, Lot 1 i Lot 2 01/04/2021 21/05/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del Projecte de renovació i millora de la claveguera del carrer del Pintor Pradilla 07/04/2021 28/04/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de pintura i revestiments a l'escola Agnès Armengol. 01/04/2021 18/05/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol del recinte esportiu de Merinals 01/04/2021 18/05/2021 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte executiu d'obres per la reposició del cablejat i altres elements de l'enllumenat públic robat a Sabadell. 29/03/2021 21/04/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu de mur de contenció de terres entre el carrer de Terradets i la plaça de Malniu. 29/03/2021 21/04/2021 Mostrar
Projecte bàsic i executiu per a l'adequació d'un solar per a la posterior construcció d'un IES, situat al Carrer dels Calders, Carretera de Barcelona i Carrer de Martí l'Humà a Sabadell (Vallès Occidental) 23/03/2021 06/05/2021 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte tècnic per a la substitució de la impermeabilització de la coberta de l'escola Can Deu 12/03/2021 27/04/2021 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte tècnic per a la substitució de la impermeabilització de la coberta de l'escola La Trama 12/03/2021 27/04/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte tècnic per al canvi de la planta refredadora a la zona tècnica sotacobert a del Teatre Principal de Sabadell 12/03/2021 27/04/2021 Mostrar
Aprovació inicial, Projecte executiu per a la reparació de la balustrada i el seu conjunt av. Egara, c. d'Alcoi i av. Toronto. 26/02/2021 13/04/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases específiques modificades que regulen el concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vacants a la plantilla de funcionari/àries de l'Ajuntament de Sabadell, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017 i 2018, reservades al torn de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 12/03/2021 13/09/2021 Mostrar
Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de cap d'equip de mobilitat, vinculats amb places del grup de classificació A1/A2 de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BGA1A20121 12/02/2021 12/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de teatres municipals, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de l'Estruch, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0221 02/08/2021 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de Cap de secció de Contractació i Assessorament Jurídic de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria PRCS0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovar la rectificació de l'error material de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar l'efecte de la COVID-19, dels establiments comercials obligats al tancament durant l'estat d'alarma. 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell per a la regulació dels usos: recreatiu, religiós i habitatge d'ús turístic (MPG-127) i ampliació de termini. 10/04/2021 11/05/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat