v
15/10/2021 21:56:34
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria d'oferta pública de Transmissió d'autoritzacions de venda en diferents mercats de Venda no sedentària de l'Ajuntament de Sabadell. (Mercats Central, Creu Alta, Campoamor, Merinals i de Costa i Deu) 30/09/2021 15/10/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 38/2021) 15/10/2021 28/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 37/2021) 08/10/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 36/2021) 05/10/2021 19/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 35/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 34/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 33/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 32/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 31/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença, en relació a incoació d'expedients sancionadors. 28/09/2021 28/10/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar requeriments d'assenyalaments de béns als deutors 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg d'immobles 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 17/09/2021 18/10/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA1012 05/10/2021 05/04/2022 Mostrar
Resultats finals del Concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a Auxiliar Administració, vinculades a llocs de Tècnic/a Auxiliar Biblioteques de l'Ajuntament de Sabadell, reservades al torn de promoció interna, codi convocatòria PIC111718 22/09/2021 22/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEC10221 21/09/2021 21/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a Disseny Gràfic, codi de convocatòria BEA10121 20/09/2021 21/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de Responsable tècnic/a adscrits a l'àmbit d'instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA20221 26/07/2021 26/01/2022 Mostrar
Resultats finals de la borsa de treball per proveir llocs de Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGA1A20120. 07/06/2021 07/12/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Resolució convocatòria pública per a l'atorgament de les subvencions destinades a l'organització dels casals d'estiu, any 2021. 30/09/2021 02/11/2021 Mostrar
Resolució convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització i realització d'activitats extraescolars, curs 2021-2022 30/09/2021 02/11/2021 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte aprovació provisional Ordenances Fiscals 2022 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar

Patrimoni municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci d'informació pública de la desafectació d'un bé demanial 17/09/2021 18/10/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Projecte executiu actuacions de millora de l'espai públic del carrer Vallirana 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu Actuacions de millora en l'arbrat de diferents carrers del districte 6 de la ciutat de Sabadell 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial Projecte d'actuacions d'accessibilitat al barri de Cifuentes 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial Projecte d'actuacions d'accessibilitat a Can Rull 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la renovació del skatepark del parc de Catalunya de Sabadell 04/10/2021 17/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte de pacificació del trànsit del carrer Vapor, carrer Arimon i entorns del carrer de la Salut. 01/10/2021 25/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu actuacions de millora de arbrat i espais verds de l'avinguda Francesc Macià. 01/10/2021 25/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del carrer Caucas 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu d'arranjament de la vorera est del carrer Goya entre els carrers Comerç i Espronceda 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte de pacificació del carrer de Concha Espina entre els carrers Pardo Bazan i Reis Catòlics. 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obra local ordinària de reforma, del Projecte d'obres de diverses àrees de gossos a la ciutat de Sabadell Fase 2. 17/09/2021 02/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obra local ordinària de reforma, del Projecte d'obres de millora de les petanques. Fase 1. 17/09/2021 02/11/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases del concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, cinc places de sergent/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC121819 28/09/2021 28/03/2022 Mostrar
Bases de la convocatòria, del procés selectiu d'urgència, per constituir una borsa de treball de Tècnic/a superior en Dret, amb caràcter interí, de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BEA10221 01/09/2021 01/03/2022 Mostrar
Bases convocatòria d'urgència BEA10221, creació de borsa de treball de professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a de Disseny Gràfic i Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art, grup A1. 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar
Bases de la convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, lloc de treball Tècnic/a Superior Arxius, (grup de classificació A, subgrup A1) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria PRCS0321 13/07/2021 13/01/2022 Mostrar
Bases provisió de lloc de treball de Coordinador/a de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Sabadell, comissió de serveis, grup A1/A2, règim FC, codi convocatòria PRCS0221 28/06/2021 28/12/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de Teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEC10221 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de secció d'administració adscrit al servei d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, codi de convocatòria PRL721 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de l'oposició lliure per cobrir onze places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC212021 04/06/2021 07/12/2021 Mostrar
Bases de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Responsable tècnic/a, àmbit instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA20221 02/06/2021 02/12/2021 Mostrar
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en practiques del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC20120 06/05/2021 08/11/2021 Mostrar
Bases del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, de creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (subgrup C1) a l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121 05/05/2021 05/11/2021 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de tecnologies i sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0621 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional, per cobrir llocs de treball de professor/a especialitat llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUA1121 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària privada situada al carrer Duran i Sors, 11 cantonada amb el carrer del Sol 214 (PE-140). 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat