v
17/05/2021 03:26:56
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Tauler Edictes Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTauler Edictes Ajuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 14/2021) 14/05/2021 31/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 13/05/2021 14/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, citació en expedients d'ajornament i/o fraccionament de pagaments 13/05/2021 14/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 13/2021) 10/05/2021 21/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (V) 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (IV) 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (III) 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (II) 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (I) 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de liquidacions d'ingrés directe 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 12/2021) 06/05/2021 19/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 03/05/2021 03/06/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar requeriments de béns i drets 29/04/2021 31/05/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, citació en expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg d'immobles 29/04/2021 31/05/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de salaris i lloguers 29/04/2021 31/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (V) 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (IV) 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (III) 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (II) 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (I) 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de liquidacions d'ingrés directe 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 15/04/2021 17/05/2021 Mostrar

Ordenances i reglaments municipals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte d'inici d'audiència pública de l'Ordenança no tributària reguladora de les tarifes per la prestació dels serveis de proveïment domiciliari d'aigua potable i altres serveis i activitats complementaris prestats en el municipi de Sabadell 11/05/2021 08/06/2021 Mostrar

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública per la tramitació de la llicència de fabricació i recuperació de palets de fusta a l'av. de Can Bordoll, 61A Bxs i de planta de gestió de residus de la construcció a l'av. de Can Roqueta, 26 Bxs. 7a 12/05/2021 23/06/2021 Mostrar
Aprovació del Padró Fiscal de la Taxa de conservació i manteniment del Cementiri municipal corresponent a l'exercici 2021 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Aprovació de l'atorgament d'una subvenció directa de caràcter nominatiu a la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell pel desenvolupament del programa general d'activitats 2021 05/05/2021 27/05/2021 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència d' instal·lacions per emmagatzematge de residus no perillosos al c. de Sant Sebastià, 136 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de laboratori d'anàlisi d'aigües al c. de Can Manent, 37. 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar
Concessió administrativa de domini públic, per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu de l'Ajuntament de Sabadell, Lot 1 i Lot 2 01/04/2021 21/05/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació definitiva del: Projecte bàsic i d'Execució del Centre del parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba, Fase 2 de Sabadell 13/05/2021 25/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte tècnic per a substitució de l'equip de producció del sistema de climatització emplaçat a la terrassa de la sisena planta del carrer Sol, núm. 1 i que dona servei a les oficines de la sisena planta, zona Rambla 12/05/2021 23/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de renovació i millora de pintura i revestiments a l'Escola d'Adults de Can Rull. 03/05/2021 15/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obres municipals ordinàries i de restauració, les contemplades en el Projecte bàsic i executiu de restauració de 6 tombes al cementiri vell de Sabadell. 03/05/2021 15/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de pintura i revestiments a l'Escola Pau Casals. 29/04/2021 11/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial el Projecte executiu del sistema de domòtica a les escoles bressol Can Llong, Andreu Castells i Arraona de Sabadell, i que inclou l'estudi de seguretat i salut corresponent, 21/04/2021 03/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de pintura i revestiments a l'escola Agnès Armengol. 01/04/2021 18/05/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol del recinte esportiu de Merinals 01/04/2021 18/05/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en practiques del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC20120 06/05/2021 08/11/2021 Mostrar
Bases del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, de creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (subgrup C1) a l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121 05/05/2021 05/11/2021 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de tecnologies i sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0621 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional, per cobrir llocs de treball de professor/a especialitat llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUA1121 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de l'oposició lliure per cobrir set places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC2120 19/04/2021 19/10/2021 Mostrar
Bases específiques modificades que regulen el concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vacants a la plantilla de funcionari/àries de l'Ajuntament de Sabadell, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017 i 2018, reservades al torn de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 12/03/2021 13/09/2021 Mostrar
Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de cap d'equip de mobilitat, vinculats amb places del grup de classificació A1/A2 de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BGA1A20121 12/02/2021 12/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de teatres municipals, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de l'Estruch, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0221 02/08/2021 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de Cap de secció de Contractació i Assessorament Jurídic de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria PRCS0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Ampliació termini de la convocatòria de subvencions destinades a desenvolupar programes d'actuacions relacionades amb el medi natural per a l'any 2020 11/05/2021 17/05/2021 Mostrar
Ampliació termini de la convocatòria d'ajuts destinats a actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis forestals, la gestió del bosc i el desenvolupament rural agrari per a l'any 2020 11/05/2021 17/05/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria publica, per a l'any 2021, de les subvencions destinades a activitats i projectes d'entitats veïnals. 07/05/2021 07/06/2021 Mostrar
Aprovar la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització i realització d'activitats extraescolars, curs 2021-2022. 28/04/2021 07/06/2021 Mostrar
Aprovar la convocatòria pública de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, per al curs 2021-2022 26/04/2021 28/05/2021 Mostrar
Modificació de la convocatòria de subvencions per pal·liar l'efecte de la COVID-19, en el teixit comercial de Sabadell pel que fa als establiments comercialst obligats al tancament dels negocis durant l'estat d'alarma. 15/04/2021 28/05/2021 Mostrar
Aprovar la rectificació de l'error material de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per pal·liar l'efecte de la COVID-19, dels establiments comercials obligats al tancament durant l'estat d'alarma. 08/04/2021 21/05/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Pla de millora urbana per la modificació de l'ordenació de volums de la unitat d'edificació; Taulí i entorn, del Parc Taulí (PMU-138), d'iniciativa pública, promogut per l'Ajuntament de Sabadell. 23/04/2021 24/05/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat