v
22/06/2021 06:57:22
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Tauler Edictes Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTauler Edictes Ajuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació dels preus públics piscines municipals estiu 2021 15/06/2021 14/07/2021 Mostrar
Informació pública per la tramitació de la llicència de fabricació i recuperació de palets de fusta a l'av. de Can Bordoll, 61A Bxs i de planta de gestió de residus de la construcció a l'av. de Can Roqueta, 26 Bxs. 7a 12/05/2021 23/06/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 18/2021) 18/06/2021 05/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (III) 15/06/2021 15/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (II) 15/06/2021 15/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (I) 15/06/2021 15/07/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 15/06/2021 15/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de liquidacions d'ingrés directe 15/06/2021 15/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 17/2021) 08/06/2021 22/06/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 01/06/2021 01/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 01/06/2021 01/07/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 01/06/2021 01/07/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats finals de la borsa de treball per proveir llocs de Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGA1A20120. 07/06/2021 07/12/2021 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte exposició al públic de l'expedient d'aprovació inicial de la modificació a l'Ordenança Fiscal 5.5 04/06/2021 19/07/2021 Mostrar

Ordenances i reglaments municipals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de consulta pública de l'avantprojecte de l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses a la via pública 21/06/2021 20/07/2021 Mostrar

Població i demarcació territorial

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública als propietaris de les finques afectades per la delimitació o llindants amb la línia de divisió municipal amb Sentmenat 18/06/2021 13/07/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial amb la consideració d'obres municipals ordinàries de primer establiment, les contemplades en el Projecte anomenat:Pavelló Poliesportiu dels Merinals. 21/06/2021 03/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte tècnic per a substitució i millora de la coberta de les oficines del Parc Catalunya 11/06/2021 26/07/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu del Parc del Nord a Sabadell, Fase 1 10/06/2021 23/07/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució del Centre del parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba, Fase 1 de Sabadell 09/06/2021 22/07/2021 Mostrar
Aprovar inicialment amb la consideració d'obra ordinària de reforma, el projecte d'actuacions de millora de l'arbrat de diferents carrers del districte 6 de la ciutat de Sabadell. 04/06/2021 19/07/2021 Mostrar
Aprovar inicialment amb la consideració d'obra ordinària de reforma, el projecte d'actuacions de millora de l'arbrat i de les zones verdes de l'Avinguda Francesc Macià 04/06/2021 19/07/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte tècnic per al canvi de la planta refredadora a la zona tècnica sotacobert a del Teatre Principal de Sabadell 28/05/2021 12/07/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obres municipals ordinàries de reforma, les contemplades en el Projecte bàsic i d'execució Centre de Serveis Socials Bàsics Centre, Carrer Covadonga, 370-378, baixos de Sabadell 27/05/2021 09/07/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obres municipals ordinàries i de reforma, les contemplades en el Projecte d'obres d'adequació de l'accessibilitat a l'equipament públic del carrer Francolí, número 11 21/05/2021 05/07/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del: Projecte bàsic i d'Execució del Centre del parc Agrari de Can Gambús-Vallcorba, Fase 2 de Sabadell 13/05/2021 25/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte tècnic per a substitució de l'equip de producció del sistema de climatització emplaçat a la terrassa de la sisena planta del carrer Sol, núm. 1 i que dona servei a les oficines de la sisena planta, zona Rambla 12/05/2021 23/06/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de Teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEC10221 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de secció d'administració adscrit al servei d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, codi de convocatòria PRL721 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de l'oposició lliure per cobrir onze places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC212021 04/06/2021 07/12/2021 Mostrar
Bases de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Responsable tècnic/a, àmbit instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA20221 02/06/2021 02/12/2021 Mostrar
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en practiques del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC20120 06/05/2021 08/11/2021 Mostrar
Bases del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, de creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (subgrup C1) a l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121 05/05/2021 05/11/2021 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de tecnologies i sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0621 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional, per cobrir llocs de treball de professor/a especialitat llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUA1121 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases específiques modificades que regulen el concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vacants a la plantilla de funcionari/àries de l'Ajuntament de Sabadell, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017 i 2018, reservades al torn de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 12/03/2021 13/09/2021 Mostrar
Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de cap d'equip de mobilitat, vinculats amb places del grup de classificació A1/A2 de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BGA1A20121 12/02/2021 12/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de teatres municipals, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de negociat tècnic de l'Estruch, adscrit al servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, amb codi de convocatòria PRL0221 02/08/2021 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar
Convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de Cap de secció de Contractació i Assessorament Jurídic de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria PRCS0121 03/02/2021 03/08/2021 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria pública del Concurs Literari Joan Oliver : Pere Quart, per a l'any 2021. 16/06/2021 16/07/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria de concessió de subvencions directes de caràcter excepcional d'interès públic, social, econòmic o humanitari, a entitats sense ànim de lucre de Sabadell conseqüència de la crisi sanitària Covid-19 15/06/2021 31/07/2021 Mostrar
Aprovació de la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades a l'organització dels casals d'estiu 2021 25/05/2021 25/06/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública per l'autorització d'un ús provisional per a l'activitat de centre esportiu de pàdel interior amb zona de restauració al c. Costa i Deu, 17-25 18/06/2021 19/07/2021 Mostrar
Inici dels estudis previs i la suspensió de llicències a l'àmbit del connector verd Can Feu – Centre de Sabadell. 09/06/2021 12/07/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat