PLÀNOL DE SABADELL ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIONS DE TRÀNSIT
Twitter Facebook Telegram Instagram Flickr Youtube
v
24/02/2024 03:09:13
Cabecera Sabadell
Inici |  Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors al 15 de gener de 2021 en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores al 15 de enero de 2021 en este enlace

Grups de Publicacions

Activitats econòmiques

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte sobre l'aprovació de la guia per a l'avaluació de la compatibilitat urbanística de les activitats recreatives (sub-ús recreatiu musical i sub-ús recreatiu especial). 14/04/2023 Mostrar

Bans Alcaldia

Títol Data Publicació Data Fi
(BAN) Restriccions d'abastament d'aigua per l'estat d'emergència 1 08/02/2024 Mostrar
(BAN) Modificació de les restriccions d'abastament d'aigua per l'estat d'excepcionalitat per sequera 07/06/2023 Mostrar
(BAN) Restriccions d'abastament d'aigua per l'estat d'excepcionalitat per sequera 08/03/2023 Mostrar

Convocatòria i actes de la Junta de Govern Local

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 26/02/2024 22/02/2024 23/03/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 19/02/2024 15/02/2024 16/03/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 12/02/2024 08/02/2024 09/03/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 5/02/2024 01/02/2024 02/03/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria de la Junta de Govern Local de 29/01/2024 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar

Convocatòria i actes del Ple municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de convocatòria del Ple Municipal ordinari de 26/02/2024 21/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de convocatòria del Ple Municipal ordinari de 29/01/2024 24/01/2024 25/02/2024 Mostrar

Edictes a efectes de notificació. Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_278 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe REC18I005X 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_243 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_11 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_171 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_348 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_490 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_363 22/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Aprovar sol·licitud baixes diversos alumnes matriculats al Conservatori Professional de Música, produïdes durant el mes de gener de 2024 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Aprovació revisió quotes alumnes matriculats a l'Escola Municipal de Música, i baixes de l'alumnat, produïdes durant el mes de gener de 2024 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Revisió de la quota assignada a una alumna matriculada a l'Escola d'Art Illa, produïda durant el mes de desembre de 2023 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_155 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_71 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_150 15/02/2024 15/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença REC_490_2023 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_332 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_160 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_334 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_191 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_98 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_259 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_340 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_46_representant 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_46 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_4 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_7 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_5 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_345 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_330 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_298 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_154 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_339 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença TRE_2024_148 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_344 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_6 08/02/2024 08/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_325 01/02/2024 01/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_489 01/02/2024 01/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_326 01/02/2024 01/03/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2024_1 01/02/2024 01/03/2024 Mostrar
Edicte de notificació de liquidacions d'ingrés directe REC18I000Y 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_487 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_464 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2022_378 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_495 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_368 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_171 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_281 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Edicte de citació per notificar actes per compareixença OES_2023_285 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar

Edictes a efectes de notificació. Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci pròrroga borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Responsable tècnic/a adscrits a l'àmbit d'instal·lacions esportives vinculats amb places grup de classificació A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA20221 20/02/2024 20/08/2024 Mostrar
Anunci pròrroga vigència borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de teatre, vinculats a places del grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEC10221 19/02/2024 19/08/2024 Mostrar
Anunci pròrroga borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art, codi de convocatòria BEA10121 19/02/2024 19/08/2024 Mostrar
Anunci pròrroga borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a Disseny Gràfic, codi de convocatòria BEA10121 19/02/2024 19/08/2024 Mostrar
Resultats finals de concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, una plaça de Sotsinspector/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC10121 13/02/2024 13/08/2024 Mostrar
Anunci de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses, per ordre alfabètic, del procés per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Tresorer/a de l'Ajuntament de Sabadell, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, codi de convocatòria PRL0123 07/11/2023 07/05/2024 Mostrar

Edictes a efectes de notificació. Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació deixar d'emetre els rebuts dels alumnes que han causat baixa dels cicles formatius de grau superior que es realitzen a l'Escola d'Art Illa, produïdes durant el mes de novembre de 2023 05/02/2024 05/03/2024 Mostrar
Revisió quotes del preu públic que correspon a diversos alumnes matriculats a les escoles bressol i baixes alumnes, produïdes durant el mes de desembre de 2023, del curs 2023-24 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar
Aprovació modificacions quotes alumnat matriculat a l'Escola Municipal de Música, produïdes durant el mes de desembre de 2023. 25/01/2024 26/02/2024 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació provisional de l'ordenança fiscal 2.5 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 02/02/2024 15/03/2024 Mostrar

Padrons fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Padró Fiscal de la Taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública, corresponent a l'exercici 2024 16/02/2024 18/03/2024 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Projecte d'enderroc de l'edifici de vestidors del camp de futbol de Gràcia 09/02/2024 22/03/2024 Mostrar
Projecte d'obres de renovació i millora de pintura i revestiments a l'Escola Concòrdia 18/01/2024 29/02/2024 Mostrar
Projecte d'Obres de renovació i millora de pintura i revestiments a l'Escola La Floresta 18/01/2024 29/02/2024 Mostrar
Projecte d'obres de reforma de la coberta del Mercat Municipal Els Merinals 18/01/2024 29/02/2024 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci de les bases i convocatòria del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria COC10223 19/02/2024 19/08/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria de l'oposició lliure per cobrir 5 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria OPC10323 02/02/2024 02/08/2024 Mostrar
Anunci constitució de la borsa de treball del procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Subaltern/a, subaltern/a-Notificador i auxiliar de serveis amb codi de convocatòria BEAP0223 24/11/2023 24/05/2024 Mostrar
Anunci constitució borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a superior en Dret, de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA10221 24/11/2023 24/05/2024 Mostrar
Anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball d'Oficial/a d'Oficis de diferents especialitats, de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BEC20323 08/09/2023 08/03/2024 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Convocatòria de les subvencions per l'any 2024 del Fem Vacances, destinades a entitats per la realització d'activitats de lleure especialitzat dirigies exclusivament a persones amb discapacitat, del departament d'Acció Social 16/02/2024 17/03/2024 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions per a la participació en activitats eductives del programa Ciutat i escola, així com per als programes d'activitats vinculats a la celebració d'aniversaris dels centes educatius, curs 2024-2025 08/02/2024 08/04/2024 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions en matèria d'activitats per a l'educació en el lleure infantil, curs 2024-2025 08/02/2024 08/04/2024 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització i realització d'activitats extraescolars, curs 2024-2025 08/02/2024 08/04/2024 Mostrar
Convocatòria publica, per a l'any 2024, de les subvencions destinades a activitats i projectes d'entitats veïnals 06/02/2024 07/03/2024 Mostrar
Convocatòria de les subvencions per la promoció de l'esport, en la modalitat de promoció de l'esport femení federat 2024, per l'import de 30.000,00 ¤, d'acord amb les Bases específiques reguladores aprovades. 18/01/2024 29/02/2024 Mostrar
Convocatòria de les subvencions per la promoció de l'esport, en la modalitat de promoció esportiva 2024, per l'import de 101.500,00 ¤, d'acord amb les Bases específiques reguladores aprovades 18/01/2024 29/02/2024 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades a l'organització dels casals d'estiu 2024. 18/01/2024 18/03/2024 Mostrar
Anunci convocatòria de subvencions per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Sabadell. 09/01/2024 29/02/2024 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública per a la concessió d'una llicència d'usos i obres provisionals 08/02/2024 07/03/2024 Mostrar
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon d'Actuació Urbanística de la part d'illa delimitada pels carrers Bruc, Vergós, Buxeda i Pare Fita. 31/01/2024 29/02/2024 Mostrar
Demanar cita prèvia a l'Ajuntament de Sabadell Demanar cita prèvia a l'Organisme Gestió tributaria Diputació de Barcelona a Sabadell Accés al portal de Transparència Accés al portal de Participació Ciutadana
Web Ajuntament de Sabadell Web Ràdio Sabadell Web Promoció Econòmica de Sabadell S.L Web Habitatges Municipals de Sabadell S.A.
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Accesibilitat | Condiciones d'us | Política de privacitat | Mapa web