v
04/08/2021 20:52:45
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

Altres edictes d'informació pública

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte sobre l'aprovació inicial del Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi de Sabadell 28/07/2021 09/09/2021 Mostrar
Calendari del servei adreçat a les famílies i calendari del servei adreçat als professionals de les escoles bressol i dels centres d'educació infantil i familiar, per al curs 2021-2022. 23/07/2021 17/09/2021 Mostrar
Decret Alcaldies accidentals agost 15/07/2021 29/08/2021 Mostrar
Preu públic i bonificacions per a la venda del llibre de l'exposició; Llorenç Ugas Dubreuil. 28/06/2021 30/08/2021 Mostrar

Bans Alcaldia

Títol Data Publicació Data Fi
BAN Prevenció Incendis Forestals 23/06/2021 23/09/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de liquidacions d'ingrés directe 27/07/2021 27/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (III) 27/07/2021 27/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (II) 27/07/2021 27/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de notificació de la provisió de constrenyiment (I) 27/07/2021 27/08/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg de comptes i/o devolucions tributàries 27/07/2021 27/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 23/2021) 27/07/2021 10/08/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg d'immobles 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 20/07/2021 20/08/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de Responsable tècnic/a adscrits a l'àmbit d'instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA20221 26/07/2021 26/01/2022 Mostrar
Resultats finals de la borsa de treball per proveir llocs de Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGA1A20120. 07/06/2021 07/12/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Atorgament de les subvencions destinades a la promoció d'activitats en matèria d'Igualtat de Gènere i LGTBI per l'any 2021 22/07/2021 02/09/2021 Mostrar
Atorgament de subvencions destinades a: Programes, projectes i/o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, per l'any 2021 22/07/2021 02/09/2021 Mostrar
Atorgament de subvencions destinades a la promoció de programes, projectes i/o activitats en matèria de defensa dels drets de la ciutadania per l'any 2021 22/07/2021 02/09/2021 Mostrar
Atorgament de subvencions destinades a projectes de Cooperació al Desenvolupament per a l'any 2021 22/07/2021 02/09/2021 Mostrar
Aprovació de la concessió de subvencions directes i excepcionals a les escoles de la ciutat, per a l'adquisició de llibres i material escolar, als infants de cada centre que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, curs 2020-21. 06/07/2021 09/08/2021 Mostrar
Atorgament subvencions 2021 per projectes i activitats que fomentin la inclusió social, del departament d'Acció Social. 30/06/2021 11/08/2021 Mostrar
Atorgament subvencions 2021 per projectes i activitats dirigides a la promoció de l'autonomia personal de persones amb discapacitat, del departament d'Acció Social. 30/06/2021 11/08/2021 Mostrar

Ordenances i reglaments municipals

Títol Data Publicació Data Fi
Audiència pública relativa al Reglament per a la igualtat de gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI a l'Ajuntament de Sabadell 02/08/2021 15/09/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial amb la consideració d'obra local ordinària de reforma, del projecte d'obres d'urbanització del pas elevat situat entre el número 101 del carrer de l'Estrella i la cantonada amb carrer Calderon. 02/08/2021 14/09/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu per a la reparació de la balustrada i el seu conjunt av. Egara, c. d'Alcoi i av. Toronto 30/07/2021 20/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte pacificació del trànsit del carrer Vapor, carrer Arimon i entorns del carrer de la Salut. 13/07/2021 24/08/2021 Mostrar
Aprovació inicia del Projecte d'urbanització del carrer Caucas 28/06/2021 09/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament de la vorera est del carrer Goya entre els carrers Comerç i Espronceda 28/06/2021 09/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Projecte de pacificació del carrer de Concha Espina entre els carrers Pardo Bazan i Reis Catòlics 28/06/2021 09/08/2021 Mostrar
Aprovar inicialment amb consideració d'obra local ordinària de reforma, el Projecte renovació i millora dels ferms de les calçades i voreres de carrers de Sabadell, Fase 23/06/2021 05/08/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb consideració d'obra municipal ordinària de reforma, el projecte executiu per a la renovació del Skatepark del Parc de Catalunya de Sabadell 23/06/2021 05/08/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases convocatòria d'urgència BEA10221, creació de borsa de treball de professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a de Disseny Gràfic i Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art, grup A1. 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar
Bases de la convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, lloc de treball Tècnic/a Superior Arxius, (grup de classificació A, subgrup A1) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria PRCS0321 13/07/2021 13/01/2022 Mostrar
Bases provisió de lloc de treball de Coordinador/a de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Sabadell, comissió de serveis, grup A1/A2, règim FC, codi convocatòria PRCS0221 28/06/2021 28/12/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de Teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEC10221 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de secció d'administració adscrit al servei d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, codi de convocatòria PRL721 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de l'oposició lliure per cobrir onze places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC212021 04/06/2021 07/12/2021 Mostrar
Bases de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Responsable tècnic/a, àmbit instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA20221 02/06/2021 02/12/2021 Mostrar
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en practiques del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC20120 06/05/2021 08/11/2021 Mostrar
Bases del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, de creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (subgrup C1) a l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121 05/05/2021 05/11/2021 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de tecnologies i sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0621 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional, per cobrir llocs de treball de professor/a especialitat llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUA1121 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases específiques modificades que regulen el concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a auxiliar d'administració, vacants a la plantilla de funcionari/àries de l'Ajuntament de Sabadell, corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017 i 2018, reservades al torn de promoció interna, codi de convocatòria PIC111718 12/03/2021 13/09/2021 Mostrar
Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de cap d'equip de mobilitat, vinculats amb places del grup de classificació A1/A2 de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BGA1A20121 12/02/2021 12/08/2021 Mostrar

Subvencions, ajuts i premis Bases

Títol Data Publicació Data Fi
Declarar la disponibilitat del crèdit addicional que es destinarà a la convocatòria de casals d'estiu, any 2021 23/07/2021 23/08/2021 Mostrar
Declarar la disponibilitat del crèdit addicional per a la convocatòria pública de les beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021-2022 23/07/2021 23/08/2021 Mostrar
Bases específiques reguladores de l'atorgament d'ajuts a establiments comercials, de serveis, restauració i mercats no sedentaris, vinculades al preu, en el marc de les mesures de suport al teixit comercial de Sabadell 13/07/2021 10/08/2021 Mostrar
Convocatòria pública de les subvencions per a la participació en activitats educatives del Programa Ciutat i Escola, així com per als programes d'activitats vinculats a la celebració d'aniversaris dels centres educatius, per al curs 2021-2022 13/07/2021 30/09/2021 Mostrar
Convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions en matèria d'activitats per a l'educació en el lleure infantil, curs 2021-2022 13/07/2021 30/09/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Aprovació inicial del Pla de millora urbana de la Roureda (PMU-139) 22/07/2021 22/09/2021 Mostrar
Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell en l'àmbit industrial de Can Roqueta (MPG-128). 22/07/2021 22/09/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat