v
18/10/2021 19:34:30
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Ajuntament de Sabadell
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuntament de Sabadell

Recerca de Publicacions
  •  

    Consulta les publicacions anteriors en aquest enllaç
    Consulta las publicaciones anteriores en este enlace

Grups de Publicacions

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Notificació complementaria BOE (caràcter previ i facultatiu)

Títol Data Publicació Data Fi
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 38/2021) 15/10/2021 28/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 37/2021) 08/10/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 36/2021) 05/10/2021 19/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 35/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 34/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 33/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 32/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, expedient de baixes padró habitants (Col·lectiu 31/2021) 04/10/2021 18/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença, en relació a incoació d'expedients sancionadors. 28/09/2021 28/10/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar requeriments d'assenyalaments de béns als deutors 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementria BOE, expedients de constrenyiment per notificar diligències d'embarg d'immobles 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Notificació complementaria BOE, de citació per notificar actes per compareixença. 17/09/2021 18/10/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA1012 05/10/2021 05/04/2022 Mostrar
Resultats finals del Concurs oposició per proveir 8 places de Tècnic/a Auxiliar Administració, vinculades a llocs de Tècnic/a Auxiliar Biblioteques de l'Ajuntament de Sabadell, reservades al torn de promoció interna, codi convocatòria PIC111718 22/09/2021 22/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEC10221 21/09/2021 21/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a Disseny Gràfic, codi de convocatòria BEA10121 20/09/2021 21/03/2022 Mostrar
Resultats finals de la Borsa de treball amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de Responsable tècnic/a adscrits a l'àmbit d'instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria BEA20221 26/07/2021 26/01/2022 Mostrar
Resultats finals de la borsa de treball per proveir llocs de Tècnic/a Mitjà/na Arquitecte/a de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGA1A20120. 07/06/2021 07/12/2021 Mostrar

EDICTES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ Subvencions, ajuts i premis

Títol Data Publicació Data Fi
Resolució convocatòria pública per a l'atorgament de les subvencions destinades a l'organització dels casals d'estiu, any 2021. 30/09/2021 02/11/2021 Mostrar
Resolució convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes, per a l'organització i realització d'activitats extraescolars, curs 2021-2022 30/09/2021 02/11/2021 Mostrar

Ordenances fiscals

Títol Data Publicació Data Fi
Edicte aprovació provisional Ordenances Fiscals 2022 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar

Patrimoni municipal

Títol Data Publicació Data Fi
Anunci d'informació pública de la desafectació d'un bé demanial 17/09/2021 18/10/2021 Mostrar

Projectes d'obres ordinàries

Títol Data Publicació Data Fi
Projecte executiu actuacions de millora de l'espai públic del carrer Vallirana 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte executiu Actuacions de millora en l'arbrat de diferents carrers del districte 6 de la ciutat de Sabadell 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial Projecte d'actuacions d'accessibilitat al barri de Cifuentes 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial Projecte d'actuacions d'accessibilitat a Can Rull 15/10/2021 29/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la renovació del skatepark del parc de Catalunya de Sabadell 04/10/2021 17/11/2021 Mostrar
Aprovació definitiva Projecte de pacificació del trànsit del carrer Vapor, carrer Arimon i entorns del carrer de la Salut. 01/10/2021 25/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu actuacions de millora de arbrat i espais verds de l'avinguda Francesc Macià. 01/10/2021 25/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del carrer Caucas 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte executiu d'arranjament de la vorera est del carrer Goya entre els carrers Comerç i Espronceda 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació definitiva del Projecte de pacificació del carrer de Concha Espina entre els carrers Pardo Bazan i Reis Catòlics. 30/09/2021 22/10/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obra local ordinària de reforma, del Projecte d'obres de diverses àrees de gossos a la ciutat de Sabadell Fase 2. 17/09/2021 02/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial amb la consideració d'obra local ordinària de reforma, del Projecte d'obres de millora de les petanques. Fase 1. 17/09/2021 02/11/2021 Mostrar

Selecció de personal i provisió de llocs de treball

Títol Data Publicació Data Fi
Bases del concurs oposició per proveir, mitjançant promoció interna, cinc places de sergent/a de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC121819 28/09/2021 28/03/2022 Mostrar
Bases de la convocatòria, del procés selectiu d'urgència, per constituir una borsa de treball de Tècnic/a superior en Dret, amb caràcter interí, de l'Ajuntament de Sabadell, amb codi de convocatòria BEA10221 01/09/2021 01/03/2022 Mostrar
Bases convocatòria d'urgència BEA10221, creació de borsa de treball de professors/es vinculats a places de Tècnic/a Superior Professor/a de Disseny Gràfic i Tècnic/a Superior Professor/a d'Història i Teoria de l'Art, grup A1. 16/07/2021 17/01/2022 Mostrar
Bases de la convocatòria per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, lloc de treball Tècnic/a Superior Arxius, (grup de classificació A, subgrup A1) de l'Ajuntament de Sabadell, codi convocatòria PRCS0321 13/07/2021 13/01/2022 Mostrar
Bases provisió de lloc de treball de Coordinador/a de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme de l'Ajuntament de Sabadell, comissió de serveis, grup A1/A2, règim FC, codi convocatòria PRCS0221 28/06/2021 28/12/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència, per cobrir llocs de treball de Tècnic/a de Teatre, vinculats a places del grup de classificació C1 de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEC10221 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de secció d'administració adscrit al servei d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs, codi de convocatòria PRL721 17/06/2021 17/12/2021 Mostrar
Bases de l'oposició lliure per cobrir onze places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria OPC212021 04/06/2021 07/12/2021 Mostrar
Bases de la borsa de treball, amb caràcter d'urgència per cobrir llocs de treball de Responsable tècnic/a, àmbit instal·lacions esportives, grup A (subgrup A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BEA20221 02/06/2021 02/12/2021 Mostrar
Proposta de nomenament com a funcionaris/àries en practiques del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió de 3 places d'Agent de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COC20120 06/05/2021 08/11/2021 Mostrar
Bases del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, de creació d'una borsa de treball per cobrir llocs de treball de grup de classificació C (subgrup C1) a l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria: BGC10121 05/05/2021 05/11/2021 Mostrar
Bases reguladores del procés de provisió del lloc de treball de Cap del servei de tecnologies i sistemes d'informació de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL0621 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar
Bases de la Borsa de treball, amb caràcter d'urgència i excepcional, per cobrir llocs de treball de professor/a especialitat llenguatge musical i matèries teòriques de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BUA1121 23/04/2021 25/10/2021 Mostrar

Urbanisme i expropiació forçosa

Títol Data Publicació Data Fi
Informació pública per l'autorització d'usos provisionals 18/10/2021 16/11/2021 Mostrar
Aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'usos a la dotació comunitària privada situada al carrer Duran i Sors, 11 cantonada amb el carrer del Sol 214 (PE-140). 22/09/2021 22/10/2021 Mostrar
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat