v
17/04/2021 00:55:35
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellTaxa substituciˇ de vehicle de la llicŔncia d'autotaxiNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Taxa substituciˇ de vehicle de la llicŔncia d'autotaxi.
Objecte Taxa que s'abona quan es substitueix el vehicle d'una llicŔncia d'autotaxi.
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica solĚlicitant la substituciˇ del vehicle adscrit a la llicŔncia.
- Fotoc˛pia de la fitxa tŔcnica del vehicle (ambdues cares).
- Fotoc˛pia del permÝs de circulaciˇ.
- Fotoc˛pia de la p˛lissa d'asseguranša del vehicle i rebut acreditatiu del seu pagament.
- Una fotografia mida carnet.
- Targeta de la llicŔncia municipal actual (una vegada es faci el lliurament de la nova targeta amb les dades del nou vehicle).
- Abans de solĚlicitar la substituciˇ del vehicle, es recomana contactar amb els serveis tŔcnics municipals (Servei de Mobilitat, TrÓnsit i Transport) per verificar que el nou model de vehicle Ús adequat per el servei del taxi.
- Les fotoc˛pies han de ser compulsades i es farÓ la seva compulsa en el moment de tenir entrada la documentaciˇ en el registre municipal (caldrÓ portar original).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titular d'una llicŔncia de taxi o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta
  1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša fiscal 3.5. Article 5Ŕ.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'un mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) La substituciˇ d'un vehicle de taxi de qualsevol tipus per un altre que sigui adaptat al transport de discapacitats fÝsics no estÓ subjecte al pagament d'aquesta taxa.

  El pagament d'aquesta taxa inclou la retolaciˇ dels distintius del taxi.
  Servei responsable Mobilitat, TrÓnsit i Transport.
  C. de Pau Claris, 100, 2a planta (08205) Sabadell
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat