v
20/04/2021 02:41:37
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellReserva de via p˙blica per ampliaciˇ d'un gual o contragualNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Reserva de via p˙blica per ampliaciˇ d'un gual o contragual.
Objecte SolĚlicitar la reserva de prohibiciˇ d'estacionament a la via p˙blica per a ampliaciˇ d'un gual o contragual.
Documentaciˇ necessÓria InstÓncia genŔrica on s'assenyali mitjanšant un croquis el lloc exacte i els metres lineals d'ampliaciˇ i/o el contragual.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada propietÓria d'un gual o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša fiscal 4.1. Article 5Ŕ.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'1 mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interesada per entendre la seva sol.licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Taxa per l'entrada de vehicles a travÚs de les voreres i les reserves de via p˙blica per a aparcament, cÓrrega i descÓrrega de mercaderies de qualsevol mena.

  Per a ampliacions de gual (tant a la mateixa vorera del gual com a la vorera de davant) la tarifa serÓ el resultat de multiplicar per 2 el valor de l'ocupaciˇ, pels metres solĚlicitats i pel coeficient que correspongui segons la categoria del carrer i el nombre de places d'aparcament del garatge.

  Aquells carrers amb una amplada inferior a 5 metres, els primers 5 metres de reserva sera gratu´ta. Si es necessitava reserva de mÚs llargÓria, el preu dels metres addicionals resultaria d'aplicar-hi els criteris generals del 200% de la tarifa de guals.
  Servei responsable Mobilitat, TrÓnsit i Transport. c. Pau Claris, 100 2a planta (08205) Sabadell
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat