v
20/04/2021 04:01:18
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellReserva d'aparcament per a persones amb discapacitatNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Reserva d'aparcament per a persones amb discapacitat.
Objecte Per fer aquest trÓmit, cal tenir prŔviament la targeta d'estacionament de persones amb discapacitat (color blau).
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica.
- Fotoc˛pia de la targeta d'aparcament per discapacitat (vigent).
- Fotoc˛pia del permÝs de circulaciˇ del vehicle pel qual demana d'estacionament.
- Adreša on volen la plaša. En cas de demanar-la en una altra adreša que no sigui el domicili habitual, s'haurÓ de justificar el perquŔ i presentar documentaciˇ acreditativa (escola, centre de treball, etc.).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titular de la targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat redu´da.
CONDUCTOR: Persones amb certificat amb un mÝnim de 33% de grau de discapacitat.
TITULAR NO CONDUCTOR: Persones amb el certificat amb un mÝnim de 65 % de grau de discapacitat.
En ambdˇs casos han de superar el barem de mobilitat redu´da.
Empadronades a la ciutat o que acreditin que treballen a Sabadell.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Oficina de registre Can Marcet

 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'1 mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interesada per entendre la seva sol.licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Mobilitat, TrÓnsit i Transport.
  C. de Pau Claris, 100 2a planta (08205) Sabadell.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Targeta d'aparcament per discapacitat (vigent).
  PermÝs de circulaciˇ del vehicle
  Documentaciˇ acreditativa de la ubicaciˇ:
  Targeta d'aparcament per discapacitat (vigent).
  PermÝs de circulaciˇ del vehicle
  Documentaciˇ acreditativa de la ubicaciˇ
  Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat