v
17/04/2021 10:36:04
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellReclamaciˇ de responsabilitat patrimonialNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Reclamaciˇ de responsabilitat patrimonial.
Objecte Reclamaciˇ econ˛mica per danys i perjudicis causats per l'Ajuntament.
Documentaciˇ necessÓria InstÓncia genŔrica. Ha d'indicar la quantitat econ˛mica que es reclama i acompanyar els documents acreditatius dels fets ocorreguts i dels danys o perjudicis causats (plÓnols, fotografies, informes tŔcnics i informes mŔdics, peritatges, factures, etc.).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Varia en funciˇ de la complexitat de la reclamaciˇ i dels trÓmits que requereixi la instrucciˇ del procediment.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per a resoldre aquest procediment Ús de sis mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol.licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu.
  Vies de reclamaciˇ Contra la resoluciˇ, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ de la notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) La reclamaciˇ econ˛mica per danys o perjudicis causats per empreses que gestionen serveis p˙blics (autob˙s, recollida de residus, abastament d'aigua, entre d'altres) o que executen obres o serveis a la via p˙blica es dirigirÓ directament a les empreses. En cas de no conŔixer el seu nom o adreša de contacte, es pot demanar a l'Ajuntament.
  Servei responsable Servei de Defensa JurÝdica. Plaša de Sant Roc, 1. Tel. 937453128. B˙stia electr˛nica defensa.juridica@ajsabadell.cat.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de sis mesos a comptar des de la data en quŔ la sol.licitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documents acreditatius dels fets reclamats: Documents acreditatius dels fets reclamats Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat