v
20/04/2021 03:05:48
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellCanvi de domicili al Padrˇ d'HabitantsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Canvi de domicili al Padrˇ d'Habitants
Objecte Modificar al Padrˇ d'habitants l'adreša (canvi dins del municipi de Sabadell)
Documentaciˇ necessÓria - Cal emplenar i signar el model especÝfic de solĚlicitud de canvi de domicili. Pels menors d'edat i pels incapacitats legalment, signaran els seus representants legals.
- DNI, NIE o passaport en vigor
- En cas d'actuar per representaciˇ: cal aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona"
- TÝtol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre...)
- Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ˙s de residŔncia habitual, acompanyat de l'˙ltim rebut de lloguer.

Qui el pot demanar Persones empadronades a Sabadell que hagin modificat el seu domicili.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Document acreditatiu de la identitat:
  Els documents identificatius han d'estar en vigor. Un document caducat no Ús vÓlid, excepte si es presenta juntament amb la solĚlicitud de renovaciˇ.

  ╔s imprescindible aportar el document identificatiu original de la persona que fa el trÓmit i els originals o les fotoc˛pies de la resta de persones, majors d'edat, que solĚliciten i signen l'alta. Pel que fa als menors i als incapacitats legalment veure els apartats corresponents.

  Servei responsable Padrˇ d'Habitants.
  Termini de resoluciˇ Inmediat
  Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  SolĚlicitud general: instÓncia general Obligatori Ambdues
  Formulari especÝfic de solĚlicitud de canvi de domicili: degudament emplenat i signat Obligatori Ambdues
  Documents identificatius: veure annex Quadre Acreditacions d'IDENTITAT, REPRESENTACIË i HABITATGE Obligatori Ambdues
  TÝtol de propietat: veure annex Quadre Acreditacions d'IDENTITAT, REPRESENTACIË i HABITATGE Opcional Ambdues
  Contracte vigent d'arrendament: veure annex Quadre Acreditacions d'IDENTITAT, REPRESENTACIË i HABITATGE Opcional Ambdues
  Darrer rebut de lloguer: adjuntar document acreditatiu Opcional Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: veure annex Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Llibre de famÝlia: o certificat de naixement Opcional Ambdues
  Signatura de mutu acord dels dos progenitors: veure annex Representaciˇ Menors (2 progenitors) Opcional Ambdues
  Declaraciˇ responsable: veure annex Declaraciˇ responsable (1 progenitor) CAT o Declaraciˇn responsable (1 progenitor) ESP Opcional Ambdues
  Resoluciˇ judicial sobre la cust˛dia: document acreditatiu Opcional Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat