v
17/04/2021 01:01:07
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellReclamaciˇ contra la Taxa per la prestaciˇ dels serveis relatius a la prevenciˇ i a la gestiˇ dels residus municipals i assimilatsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Reclamaciˇ contra la taxa per la prestaciˇ dels serveis relatius a la prevenciˇ i a la gestiˇ dels residus municipals i assimilats.
Objecte Si un subjecte passiu considera que no ha de tributar per la Taxa de Residus o bÚ creu que hi ha alguna errada a la liquidaciˇ, bonificaciˇ o exempciˇ que se li ha notificat o aplicat, cal que ho comuniqui per qualsevol dels canals indicats.
Documentaciˇ necessÓria - DNI.
- Qualsevol document acreditatiu que vulgui presentar.

En cas de reclamaciˇ contra la bonificaciˇ o exempciˇ aplicada:
- Fotoc˛pia de l'˙ltima Declaraciˇ Anual de l'IRPF de tots els residents obligats a declarar (per veure els ingressos ens fixarem en la casella 31).
- Certificat de la Declaraciˇ Anual del IRPF, de l'˙ltim exercici disponible, de tots els residents a l'habitatge amb obligaciˇ de declarar, emŔs per l'agŔncia tributÓria (per veure els ingressos ens fixarem en la casella 31).
- Certificat d'imputacions de l'IRPF emŔs per l'AgŔncia TributÓria (cal sumar tots els rendiments). CaldrÓ presentar aquest certificat sobretot en el cas de persones que no tinguin obligaciˇ de declarar i no presentin cap dels documents anteriors.
- No servirÓ un certificat d'obligaciˇ de rendes a declarar.

Per justificar activitats donades de baixa:
- Model 036 (declaraciˇ censal) comunicant a Hisenda de l'Estat la data en quŔ ha deixat d'exercir a l'adreša tributÓria corresponent.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciˇs-administratiu davant el Jutjat del Contenciˇs Administratiu de Barcelona, de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicciˇ Contenciˇs Administrativa.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Trobareu a documents adjunts el text de l'Ordenanša Fiscal
  Servei responsable Gestiˇ TributÓria: IAE, Vehicles, Guals, Residus.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 6 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat