v
17/04/2021 10:02:21
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellInforme previ d'activitatsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Informe previ d'activitats
Objecte Informe per solĚlicitar informaciˇ per escrit sobre qualsevol dubte tŔcnic que poguÚs donar lloc l'aplicaciˇ del que disposen les Normes urbanÝstiques i Ordenances Municipals, al cas concret que es contempla, aixÝ com de la possibilitat d'implantaciˇ, idone´tat i suficiŔncia tŔcnica d'una activitat projectada. Aquest informe no tÚ efectes vinculants i es lliura ˙nicament pel coneixement de qui solĚlicita

Aquest informe no tÚ efectes vinculants i es lliura ˙nicament pel coneixement de qui solĚlicita.

Cada solĚlicitud nomÚs es referirÓ a una activitat i emplašament.
Documentaciˇ necessÓria

Formulari especÝfic degudament emplenat i signat. D021.
Fotografia actual de la fašana/es.
PlÓnol d'emplašament a escala 1:500 que permeti una identificaciˇ indubtable de la ubicaciˇ.
Mem˛ria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves caracterÝstiques principals, amb determinaciˇ de les necessitats d'˙s i aprofitaments del s˛l i dels subs˛l, dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiŔncia dels serveis p˙blics aixÝ com l'adscripciˇ de l'activitat a un dels usos urbanÝstics que contempla l'article 149 del PGMOS.
Documentaciˇ grÓfica.
Fotoc˛pia del DNI/NIF del solĚlicitant.
Fotoc˛pia del DNI dela persona representant de l'activitat i acreditaciˇ.
Fotoc˛pia del CIF de l'empresa.
Autoritzaciˇ per presentar documentaciˇ en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D301, si escau.
Justificant de pagament de la taxa.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud
Preu Segons O.F. 3.10.
Silenci administratiu No resulta d'aplicaciˇ en ser un informe no vinculant
Vies de reclamaciˇ No es pot interposar cap recurs pel fet que no hi ha resoluciˇ
Servei responsable LlicŔncies i Disciplina d'Activitats
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar l'informe Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi entrat al registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Documentaciˇ grÓfica: Documentaciˇ grÓfica Obligatori Ambdues
Justificant de pagament de la taxa: Justificant de pagament de la taxa Obligatori Ambdues
Mem˛ria descriptiva de l'activitat : Mem˛ria descriptiva de l'activitat Obligatori Ambdues
PlÓnol d'emplašament a escala : PlÓnol d'emplašament a escala Obligatori Ambdues
Fotografia actual de la fašana/es: Fotografia actual de la fašana/es Obligatori Ambdues

Tramitaciˇ Presencial
InstÓncia de SolĚlicitud
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat