v
17/04/2021 11:09:17
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPr˛rroga de llicŔncia d'obres majors i menorsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Pr˛rroga de llicŔncia d'obres majors i menors.
Objecte Obtenir una pr˛rroga per iniciar o per acabar unes obres autoritzades prŔviament amb una llicŔncia.
Documentaciˇ necessÓria En el cas de la primera pr˛rroga cal:
- Justificant de pagament de la taxa segons l'Ordenanša fiscal corresponent.
Per les segones i successives pr˛rrogues:
- Justificant de pagament de la taxa segons l'Ordenanša fiscal corresponent.
- Fotografies de l'estat actual de les obres.
- Certificat del tŔcnic director de l'estat actual de les obres (visat).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any

Les autoritzacions de pr˛rrogues cal solĚlicitar-les, com a molt tard, quan falti un mes per acabar el termini d'inici o d'execuciˇ.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Autoliquidaciˇ de la taxa de LlicŔncies UrbanÝstiques: 1a pr˛rroga llicŔncia d'Obres Majors.
  Autoliquidaciˇ de la taxa de LlicŔncies UrbanÝstiques: 2a o successives pr˛rrogues llicŔncia d'Obres Menors.
  Segons Ordenanša fiscal 3.9.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'1 mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanÝstiques que contravinguin el Text Refˇs de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanÝstic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de bÚns o drets de domini p˙blic, o s˛ls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamaciˇ Si no esteu conformes amb la resoluciˇ que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ de la notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ de la notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Servei de llicŔncies. Edificaciˇ.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat

  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús d'1 mes a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat.
  Cita prŔvia Podeu reservar aquÝ o enviar un correu electr˛nic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat