v
17/04/2021 11:21:39
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellBaixa del Padró d'HabitantsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Baixa del Padró d'Habitants.
Objecte Efectuar la baixa d'una inscripció padronal en el Padró d'Habitants.

Tipologies:
a) Baixa per canvi de residència a un altre municipi o pais
b) Baixa per defunció
c) Baixa per inclusió indeguda

Documentació necessària DNI, NIE o passaport en vigor. Els documents identificatius caducats no són vàlids, a no ser que vagin acompanyats de la sol·licitud de renovació.

Segons el tipus de baixa:
a) Baixa per canvi de residència a un altre municipi o país:
- ciutadans espanyols: document oficial que acrediti l'alta al Padró d'un altre municipi o Consolat d'un altre país.
- ciutadans estrangers: document oficial que acrediti l'alta al Padró d'un altre municipi. Si el trasllat és a un altre país, presentar sol·licitud signada de baixa (instància).

b) Baixa per defunció: certificat de defunció o Llibre de família on consti el registre oficial de la defunció.

c) Baixa per inclusió indeguda (per no residir al domicili i desconèixer la residència actual): sol·licitud on s'exposi aquestes circumstàncies.

Qui el pot demanar a) Baixa per canvi de residència a un altre municipi o pais: les persones interessades o els seus representants legals, amb la presentació del document acreditatiu de l'alta a un altre municipi o país.

b) Baixa per defunció: qualsevol personal interessada, o els seus representants legals, amb la presentació del certificat de defunció o llibre de família.

c) Baixa per inscripció indeguda: els propietaris, titulars de contractes de lloguer o residents en un habitatge que tinguin coneixement de la no residència d'altres persones empadronades.

Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta - Al moment, si s'aporta tota la documentació requerida.
  - Tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el Registre electrònic de l'Ajuntament: en els casos de manca de documentació, o que necessiti de gestions per part del departament.
  Preu Gratuït
  Silenci administratiu Positiu transcorreguts 3 mesos des de la sol·licitud
  Vies de reclamació Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú i la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Revisió d'ofici i la tipologia de recursos administratius existents: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió.
  Servei responsable Padró d'Habitants
  Termini de resolució Immediat: si s'aporta tota la documentació requerida.
  Màxim 3 mesos: en els casos de manca de documentació o que necessiti de gestions per part del departament.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud General: Instància general Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: veure annex Autorització per tramitar en nom d'una altra persona Opcional Ambdues
  Acreditació baixa per inclusió indeguda: veure Declaració sobre la situació de residència d'un habitatge Obligatori Ambdues
  Document d'alta al Padró a un altre emplaçament: justificant d'alta a un altre municipi o país Obligatori Ambdues
  Certificat de defunció: Certificat de defunció Obligatori Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat