v
17/04/2021 00:54:52
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell



Exercici dret d'accés a dades de caràcter personal



Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Exercici dret d'accés a dades de caràcter personal.
Objecte Sol·licitud d'informació sobre si les dades de la persona interessada estan sent objecte de tractament i, en cas de ser-ho, comunicar la informació corresponent a l'activitat de tractament relacionada i proporcionar còpia de les dades objecte del tractament.
Documentació necessària Formulari específic degudament emplenat i signat.
En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, cal aportar l'autorització.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant, que pot ser qui legalment exerceixi aquesta representació (per exemple, els pares respecte dels menors de 14 anys) o algú en qui l'interessat hagi autoritzat o apoderat.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Un mes des de la recepció de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació.
  El termini màxim per resoldre aquest procediment és de un mes. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament, l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya o l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
  Vies de reclamació La persona interessada pot presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament, l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya o l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
  Altra informació d'interès (més informació) Aquest dret es troba regulat a l'article 15, del RGPD, i fa referència al dret que té qualsevol persona física a conèixer si el responsable està tractant dades personals seves o no ho fa, i en cas afirmatiu, saber:
  - Quin tipus de dades són tractades.
  - Amb quina finalitat (perquè tracta les dades el responsable).
  - Els destinataris (amb qui comparteix el responsable les dades).
  - El termini previst de conservació (durant quant de temps tractarà les dades).
  - Els drets que l'assisteixen com a interessat.
  - Si el responsable no va obtenir les dades del mateix interessat, quin és l'origen d'aquestes dades (d'on o qui va aconseguir les dades de l'interessat).
  - Si el tractament o qualsevol dels tractaments als que es sotmeten les dades implica decisions automatitzades i, en aquest cas, quina és la lògica aplicada i la importància i conseqüència del tractament per a l'interessat,
  - Si es produeixen transferències internacionals de dades, quines són les garanties adequades en virtut de l'article 46 del RGPD relatiu a la transferència.

  I obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament.

  Tràmit personalíssim que només es pot efectuar respecte a les pròpies dades o a les d'aquelles persones que s'acrediti la representació (fills menors d'edat, incapacitats o persones amb un poder de representació que inclogui expressament la facultat d'efectuar aquest tràmit).

  Això implica que només el titular de les dades o el seu representant pot exercir-los. Per aquesta raó s'haurà d'acreditar la seva personalitat:
  - Si fa el tràmit a través de la seu electrònica o signa electrònicament aquest formulari, haurà d'utilitzar un certificat digital vàlid.
  - Si fa el tràmit de forma presencial s'haurà d'acreditar amb el DNI o document equivalent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  - Si envia un escrit o aquest formulari, signat de forma manuscrita, per correu ordinari o electrònic, haurà d'adjuntar còpia del DNI o document equivalent.

  Si el tràmit es fa a través d'un representant, haurà d'acreditar la representació i la identitat del representat i representant.
  Servei responsable Transformació organitzativa.
  Termini de resolució Un mes des de la recepció de la sol·licitud.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o trucar al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat