v
20/04/2021 03:46:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellInscripció al cens electoral de ciutadans de la Unió EuropeaNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Inscripció al cens electoral de ciutadans de la Unió Europea
Objecte Sol·licitud d'inclusió al cens electoral de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu, per part dels ciutadans nacionals de la UE que figurin empadronats a Sabadell.

Documentació necessària - Presentar manifestació expressa d'intenció de vot.
- La sol·licitud es pot presentar per correu postal, per Internet o a l'Ajuntament de residència.
- La inscripció al cens electoral és permanent durant el temps que figurin empadronats a Espanya, per la qual cosa els que ja han fet la sol·licitud i ha estat admesa per l'INE, no cal que la tornin a presentar mentre figurin empadronats a Espanya.
- En cas d'actuar per representació: caldrà aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
- La representació de les persones incapacitades, amb la corresponent Resolució judicial.

Qui el pot demanar Ciutadans de la UE residents i empadronats a Sabadell
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canal de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Respon l'INE-Oficina del Cens Electoral. 1 mes
  Preu Tràmit gratuït
  Vies de reclamació Capítol II del Títol V de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú i la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Revisió d'ofici i la tipologia de recursos administratius existents: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió.

  Altra informació d'interès (més informació) La inscripció al cens pels ciutadans de la UE es pot fer pels següents mitjans:

  Per correu:
  Periòdicament, l'INE envia informació als ciutadans estrangers de la UE a qui no s'hagi adreçat amb anterioritat i que no figuren al cens. Els tramet el model de sol·licitud amb les dades del seu empadronament pre-impreses, i si hi estan interessats, poden enviar la resposta directament a l'INE per correu, sense necessitat de franqueig.

  Per internet:
  La persona interessada ha de disposar de NIE, accedir a la seu electrònica de l'INE (https://sede.ine.gob.es) i acreditar la seva identitat mitjançant un certificat electrònic associat al NIE. Qui no disposi de certificat electrònic, podrà fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la clau de tramitació telemàtica que li han enviat a la carta informativa

  Presencialment:
  Signant l'imprès de declaració formal d'intenció de vot i adjuntant una fotocòpia del document d'identitat per les dues cares. L'acreditació de la identitat es podrà fer amb el NIE o amb el document d'identitat o passaport del país d'origen.

  Per a les noves altes, la programació del padró ja genera automàticament la sol·licitud d'inclusió al cens. Al SAC també es disposa d'aquest imprès per fer la sol·licitud manualment.

  Servei responsable Padró d'Habitants
  Termini de resolució Respon l'INE-Oficina del Cens Electoral. 1 mes.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Resolució judicial de persones incapacitades: Resolució judicial de persones incapacitades Opcional Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat