v
23/04/2021 11:07:31
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellHabitadeuteNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Habitadeute
Objecte Servei d'atenció al risc de pèrdua de l'habitatge habitual per impagament de les quotes de la hipoteca, així com per impagament de les quotes de lloguer o finalització del contracte de lloguer, sempre que, en aquests últims casos, l'habitatge on es resideix sigui propietat d'un gran tenidor d'habitatge.

En cas de deute hipotecari, informar i assessorar a les persones que tenen problemes per fer front al pagament de la hipoteca o que ja acumulen deutes vinculats a l'adquisició de l'habitatge habitual. També ofereix les seva funció de mediació entre particulars i entitats financeres per mirar de trobar possibles solucions i d'evitar el desnonament de les famílies.

En cas de lloguer amb grans tenidors, oferir assessorament, informació procedimental i, si escau, mediació amb els grans tenidors d'habitatge.
Documentació necessària En cas de deute hipotecari:
- DNI o NIE dels titulars
- Escriptura de compra
- Escriptura del préstec hipotecari i possibles hipoteques posteriors
- Documents del procés d'execució hipotecària (demanda, subhasta, adjudicació, desnonament, etc.), si escau
- Aportar el màxim d'informació sobre l'estat del préstec hipotecari: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes, possibles ofertes, etc.

En cas de lloguer amb grans tenidors:
- DNI/NIE de les persones titulars del contracte de lloguer o residents a l'habitatge
- Contracte de lloguer
- Comunicacions del gran tenidor (per ex.: burofax de finalització o de reclamació de rendes)
- Demanda judicial (si s'hagués produït)
Qui el pot demanar En cas de deute hipotecari, persones propietàries d'un únic habitatge, empadronades a Sabadell ,que l'utilitzen com a habitatge principal i que no poden fer front a les quotes del préstec hipotecari obtingut per comprar-lo.

En cas de lloguer amb grans tenidors, persones que no disposin d'alternativa d'habitatge i que tinguin subscrit un contracte de lloguer amb un gran tenidor (empresa amb més de 15 habitatges o bé entitat financera), sempre que siguin persones que no puguin accedir al parc d'habitatge privat i es trobin en situació de risc d'exclusió residencial (a valorar per part dels serveis d'acció social).
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Servei d'Habitatge
 • Temps aproximat de resposta En el moment de la sol·licitud de la cita s'indicarà el dia i hora en que la persona sol·licitant del servei serà atesa. En cas que la cita sigui concertada per Acció Social, des del Servei es confirmarà la data d'entrevista en un màxim de 15 dies.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu Actes no vinculats a procediment administratiu
  Vies de reclamació Actes no vinculats a procediment administratiu
  Altra informació d'interès (més informació) Horari d'atenció Servei Habitadeute - Hipoteca amb cita prèvia:
  - Matins de dijous, de 10 a 12 h.
  - Tardes de dijous, segons necessitats.
  Servei responsable Servei d'Habitatge
  93 745 31 65
  Termini de resolució Al no tractar-se d'un tràmit dins de competències municipals, i donades les característiques del servei (negociació amb tercers, implicació de persones i institucions externes a l'organització municipal) no es poden establir terminis de resolució.
  Cita prèvia Per demanar cita prèvia, podeu fer-ho trucant al 93 745 31 65.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Escriptura de compra: Escriptura de compra. Opcional Ambdues
  Escriptura del préstec hipotecari: Escriptura del préstec hipotecari. Opcional Ambdues
  Demanda judicial: Demanda judicial Opcional Ambdues
  Acreditació del procés d'execució hipotecària: Acreditació del procés d'execució hipotecària. Opcional Ambdues
  Comunicacions del gran tenidor: Comunicacions del gran tenidor. Opcional Ambdues
  En cas de lloguer amb grans tenidors: En cas de lloguer amb grans tenidors: Opcional Ambdues
  Contracte de lloguer: Contracte de lloguer. Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat