v
20/04/2021 02:25:15
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicaciˇ prŔvia de primera utilitzaciˇ i ocupaciˇ dels edificis i construccionsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Comunicaciˇ prŔvia de primera utilitzaciˇ i ocupaciˇ dels edificis i construccions
Objecte Poder ocupar i utilitzar un edifici desprÚs d'haver-hi obres de nova planta o bÚ ampliacions de volum o canvis d'˙s a habitatge en edificis existents.
L'objectiu de la referida comunicaciˇ Ús verificar que les obres executades s'adeqŘen a la llicŔncia d'obres atorgada.
S'ha de comunicar dins el mes segŘent a la data d'acabament de les obres.
Documentaciˇ necessÓria - Certificat final d'obres signat, en el qual s'especifiqui la data d'acabament de les obres.
- Certificat justificatiu del cost real de les obres, expedit per la direcciˇ facultativa de l'obra, o qualsevol altra documentaciˇ fefaent.
- Declaraciˇ responsable d'˙s i ocupaciˇ.
- Fotografies de la fašana i de l'obra acabada.
- Fulls segellats d'alta o variaciˇ al Cadastre Immobiliari.
- Informe direcciˇ facultativa justificant la modificaciˇ, el seu carÓcter no substancial i l'adequaciˇ a la normativa.
- PlÓnols definitius que recullin les modificacions introdu´des durant l'obra.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instalĚlacions i obres (O.F 2.4).
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9).
- L'altra documentaciˇ o requisits que exigeixi la normativa vigent d'aplicaciˇ, si escau.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canal de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de la data d'entrada en registre de la solĚlicitud del certificat.

  Especificitats del certificat de declaraciˇ d'obra nova i del certificat acreditatiu del nombre d'entitats autoritzades en una llicŔncia urbanÝstica: 3 mesos des de la data.
  Preu Segons Ordenanša fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenanša.
  Segons Ordenanša fiscal 2.4. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenanša.
  Pagament Autoliquidaciˇ taxa d'˙s i ocupaciˇ d'edificis
  Autoliquidaciˇ impost d'˙s i ocupaciˇ d'edificis
  Silenci administratiu Transcorregut un mes des de la presentaciˇ de la comunicaciˇ o, si escau, de l'esmena de la comunicaciˇ o l'aportaciˇ dels documents requerits sense que l'Ajuntament hagi manifestat la disconformitat amb les obres executades, es pot ocupar l'edifici o la construcciˇ.
  Vies de reclamaciˇ AtŔs que les comunicacions prŔvies tenen eficÓcia des de la seva entrada al Registre de l'Ajuntament, no hi ha via de reclamaciˇ, ja que el dret s'estÓ reconeixent des del moment que es presenta la comunicaciˇ.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) En el termini de un mes, un cop aportada tota la documentaciˇ necessÓria, es girarÓ visita d'inspecciˇ per part de l'Ajuntament, per tal de verificar que all˛ constru´t s'ajusta a l'autoritzaciˇ constru´da.
  Si la inspecciˇ de les obres Ús favorable, es retornaran les garanties depositades.
  Informaciˇ sobre la declaraciˇ responsable de la direcciˇ facultativa en quŔ es manifesti:
  - Que les obres s'han executat segons el projecte aprovat en la llicŔncia d'obres amb les modificacions autoritzades.
  - Que l'edifici o construcciˇ estÓ en condicions de ser ocupat i utilitzat i que s'han complert les condicions d'habitabilitat (en cas d'habitatges) i d'accessibilitat.
  - Que s'han adoptat les mesures imposades en matŔria de prevenciˇ d'incendis.
  - Que s'han reposat els serveis i els elements urbans afectats i s'ha procedit a la retirada de les instalĚlacions provisionals.
  Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instalĚlacions i obres (Ordenanša Fiscal 2.4), si escau:
  - En el cas de la comunicaciˇ prŔvia de primera utilitzaciˇ i ocupaciˇ dels edificis i construccions, caldrÓ adjuntar el justificant del pagament de l'impost.
  - En el cas de la llicŔncia de primera utilitzaciˇ i ocupaciˇ parcial dels edificis i construccions, el pagament es farÓ en el moment de la concessiˇ.
  Servei responsable Servei de LlicŔncies. Edificaciˇ.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  Atenciˇ al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resoluciˇ Un cop realitzada la inspecciˇ es comunicarÓ a la persona solĚlicitant les deficiŔncies observades o bÚ es lliurarÓ document conforme l'edifici o construcciˇ es pot ocupar.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquÝ o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  SolĚlicitud EspecÝfica: Comunicaciˇ de primera utilitzaciˇ dels edificis i construccions Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de l'ICIO: Justificant pagament de ICIO (O.F.2.4) Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxa: Justificant pagament de la taxa (O.F 3.9) Obligatori Ambdues
  Informe direcciˇ facultativa : Informe direcciˇ facultativa Obligatori Ambdues
  Declaraciˇ responsable d'˙s i ocupaciˇ: Declaraciˇ responsable d'˙s i ocupaciˇ Obligatori Ambdues
  Fulls segellats d'alta o variaciˇ al Cadastre Immobiliari: Fulls segellats d'alta o variaciˇ al Cadastre Immobiliari Obligatori Ambdues
  Certificat final d'obres : Certificat final d'obres Obligatori Ambdues
  PlÓnols definitius: PlÓnols definitius Obligatori Ambdues
  Certificat justificatiu del cost real de les obres: Certificat justificatiu del cost real de les obres Obligatori Ambdues
  Fotografies de la fašana i de l'obra acabada: Fotografies de la fašana i de l'obra acabada Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat