v
23/04/2021 10:23:12
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPeticiˇ de baixa d'ofici del padrˇ d'habitantsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Peticiˇ de baixa d'ofici del padrˇ d'habitants
Objecte SolĚlicitud de baixa del padrˇ d'habitants de persones que no resideixen en un habitatge determinat.
Documentaciˇ necessÓria - DNI, NIE o passaport
- Sol.licitud especÝfica degudament complimentada
- Si s'en disposa, documentaciˇ acreditativa del fet.
- En cas d'actuar per representaciˇ: caldrÓ aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona"
- La representaciˇ de les persones incapacitades, s'haurÓ d'acreditar amb la corresponent Resoluciˇ judicial.
Qui el pot demanar Persones majors d'edat, propietaris o titulars d'un lloguer o que acreditin un interÚs legÝtim, o els seus representants legals.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canal de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud al Registre electr˛nic de l'Ajuntament
  Preu TrÓmit gratu´t
  Silenci administratiu El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos, a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Es tracta d'un procediment d'ofici i per aquest motiu la manifestaciˇ de la situaciˇ de residŔncia a l'habitatge (o solĚlicitud de baixa) no forma part de l'expedient que es tramitarÓ per regularitzar l'empadronament del domicili.

  La tramitaciˇ d'un expedient de baixa d'ofici es troba amparada per les directrius de la vigent normativa padronal, que estableix l'obligatorietat de figurar empadronat al municipi i domicili de residŔncia habitual; l'obligatorietat dels ajuntaments de realitzar les actuacions necessÓries per mantenir els seus padrons actualitzats, de manera que les seves dades reflexteixin la realitat; i l'obligaciˇ que tenim els ciutadans de comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificaciˇ que tinguem a les dades padronals.
  Servei responsable Padrˇ d'Habitants
  Termini de resoluciˇ 3 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud al Registre electr˛nic de l'Ajuntament
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documentaciˇ acreditativa del fet: Documentaciˇ acreditativa del fet Opcional Ambdues
  Resoluciˇ judicial persones incapacitades: Resoluciˇ judicial persones incapacitades Opcional Ambdues

  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat