v
17/04/2021 02:16:14
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellControl peri˛dic d'activitatsNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Control peri˛dic d'activitats
Objecte Les actuacions de control peri˛dic tenen per objecte garantir l'adequaciˇ permanent dels establiments als requisits legals aplicables i, especÝficament, als requeriments fixats en l'autoritzaciˇ, la llicŔncia ambiental o comunicaciˇ prŔvia.
Se sotmeten a aquests controls les activitats relacionades a l'Annex II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenciˇ i control ambiental de les activitats i els establiments oberts al p˙blic inclosos al catÓleg del Decret 112/2010, del 21 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles p˙blics i activitats recreatives.

Documentaciˇ necessÓria

a) Comunicaciˇ de control peri˛dic d'acord amb el model normalitzat D-014 (per duplicat).
b) Fotoc˛pia del document d'identificaciˇ i acreditaciˇ de l'explotador o, si escau, del seu representant.

En cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada:
- S'ha d'aportar emplenat el model "Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona".
- Fotoc˛pia del DNI/NIF del solĚlicitant.
- Fotoc˛pia del DNI dela persona representant de l'activitat.

Documentaciˇ especÝfica per a les activitats sotmeses al rŔgim de comunicaciˇ prŔvia:
a) Certificaciˇ tŔcnica, redactada per personal tŔcnic competent, que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat i de les instalĚlacions al projecte autoritzat (segons model normalitzat D-015).

Per acreditar que la documentaciˇ tŔcnica estÓ redactat per tŔcnic competent es pot optar entre qualsevol de les opcions segŘents:
- Tota la documentaciˇ tŔcnica ha d'estar visada pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuaciˇ professional pel colĚlegi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat del colĚlegi professional corresponent sobre la identitat i habilitaciˇ professional del personal tŔcnic i justificar que disposa d'asseguranša de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaraciˇ responsable subscrita pel personal tŔcnic, segons model normalitzat D-300.

Els documents han de ser originals i han de tenir una antiguitat inferior a sis mesos respecte de la data de qualsevol solĚlicitud o comunicaciˇ.

Documentaciˇ especÝfica per a les activitats sotmeses al rŔgim de llicŔncia (ambiental o recreativa):
a) Acta de l'actuaciˇ de control peri˛dic emesa per una entitat colĚlaboradora de l'Administraciˇ.
b) Informe amb pronunciament favorable de l'actuaciˇ de control peri˛dic emŔs per una entitat colĚlaboradora de l'Administraciˇ.

Documentaciˇ especÝfica per a les activitats recreatives (llicŔncia o comunicaciˇ):
a) P˛lissa d'asseguranša de responsabilitat civil.
b) Rebut vigent de pagament de la p˛lissa de l'asseguranša de responsabilitat civil.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada , titular de la llicŔncia o comunicaciˇ prŔvia, que exerceixi una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Abans de finalitzar el termini legalment establert per tal d'efectuar les esmentades actuacions de control.
Temps aproximat de resposta No s'aplica en ser una comunicaciˇ
Preu Segons O.F. 3.10
Silenci administratiu No resulta d'aplicaciˇ en ser un trÓmit de comunicaciˇ
Vies de reclamaciˇ No es pot interposar cap recurs al no haver-hi resoluciˇ
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) - Disposar de la corresponent llicŔncia o comunicaciˇ prŔvia.
- La resta de documentaciˇ que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenciˇ i control ambiental de les activitats.
- La documentaciˇ que acrediti que estÓ en possessiˇ d'altres llicŔncies o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si s'escau.
- Acreditar que es disposa d'autoritzaciˇ sanitÓria o declaraciˇ responsable d'establiments alimentaris de la persona titular, si s'escau.
- Acreditaciˇ de la correcta gestiˇ dels residus de l'activitat.
- L'˙ltima inspecciˇ peri˛dica de les instalĚlacions de protecciˇ contra incendis.
- Si disposa de subministrament de gas, l'˙ltima inspecciˇ peri˛dica obligat˛ria de la instalĚlaciˇ.
- L'˙ltima inspecciˇ peri˛dica obligat˛ria de la instalĚlaciˇ de baixa tensiˇ.
- Altres autoritzacions o revisions obligat˛ries de les instalĚlacions o maquinaria, que concorrin en l'activitat i estiguin regulades en normatives sectorial o especifiques.
- Qualsevol altra documentaciˇ, requerida prŔviament a la realitzaciˇ del control, que a criteri dels Serveis TŔcnics Municipals es consideri oportuna per tal de valorar l'activitat, les instalĚlacions i la seva incidŔncia a l'entorn.

Servei responsable LlicŔncies i disciplina d'Activitats
Termini de resoluciˇ No hi ha resoluciˇ

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
P˛lissa d'asseguranša de RC: P˛lissa d'asseguranša de RC Opcional Ambdues
Rebut vigent de pagament de la p˛lissa: Rebut vigent de pagament de la p˛lissa Opcional Ambdues
Acta de l'actuaciˇ de control peri˛dic: Acta de l'actuaciˇ de control peri˛dic Opcional Ambdues
Certificaciˇ tŔcnica que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat: Certificaciˇ tŔcnica que acrediti l'adequaciˇ de l'activitat Opcional Ambdues
Informe amb pronunciament favorable del control peri˛dic: Informe amb pronunciament favorable del control peri˛dic Opcional Ambdues
Certificat tŔcnic control peri˛dic: Certificat tŔcnic control peri˛dic Obligatori Ambdues

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat