v
22/04/2021 20:08:30
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellModificació de detall de projecte d'obres aprovatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Modificació de detall de projecte d'obres aprovat.
Objecte La comunicació de modificació de detall consisteix a presentar a l'Ajuntament alguna variació de detall en el projecte aprovat, tant si les obres estan iniciades o com si no.
Les modificacions de detall s'han de comunicar abans d'executar-les.
Documentació necessària - Documentació tècnica o memòria explicativa.
- Informe direcció facultativa justificant el caràcter de modificació de detall i l'adequació a la normativa.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (O.F 2.4) 4).
- Justificant pagament de la taxa (Ordenança Fiscal 3.9).
- Pressupost de les obres a executar, si escau.
- Altres: documentació tècnica complementària en funció de les característiques de l'obra sol·licitada, quan correspongui (habitabilitat, accessibilitat,...).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar En qualsevol moment, un cop concedida la llicència d'obres.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: de Modificació llicència d'Obres Menors
  Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: de Modificació llicència d'Obres Majors
  Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: Modificació o Transmissió de llicèn
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
  Vies de reclamació Si no esteu d'acord amb la resposta, podeu presentar un escrit als serveis tècnics de Llicències urbanístiques amb les vostres consideracions.
  Altra informació d'interès (més informació) 1. La comunicació prèvia de modificació de detall consisteix a presentar a l'Ajuntament, instància normalitzada, alguna variació en el projecte aprovat, iniciades o no les obres. Les modificacions de detall es comunicaran prèviament a la seva execució.
  2. Les modificacions substancials del projecte són les que tinguin per objecte alterar el nombre d'entitats, les ampliacions de les superfícies existents superiors a 12 m2, les que no afecten els fonaments o elements estructurals, i les modificacions respecte l'ús urbanístic.
  3. Les modificacions de detall són les no incloses a l'apartat anterior.
  4. Les modificacions substancials es tramitaran com a una nova llicència.

  En relació amb la documentació:
  - Cal indicar les modificacions proposades respecte el projecte autoritzat i, si escau, el projecte d'execució que el desenvolupa.
  - L'informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre els aspectes següents:
  - Característiques de les obres que no s'ajusten al projecte autoritzat.
  - Justificació de la seva execució.
  - Caràcter no substancial de l'alteració.
  - Adequació a l'ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.
  Servei responsable Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  llicencies@ajsabadell.cat

  Atenció al públic al SACU
  C. del Sol, 1 3a planta
  Termini de resolució No hi ha resolució.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat