v
17/04/2021 11:21:07
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció Online a les activitats esportives municipalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció en línia a les activitats esportives municipals.
Objecte Preinscripció a les activitats físiques d'adults de la temporada d'hivern.
Documentació necessària - Omplir formulari telemàtic.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada a partir de 16 anys que vulgui ocupar part del seu temps d'oci fent esport o el seu representant.
Quan es pot realitzar A partir del 16 de setembre 2020.
Canals de tramitació
Temps aproximat de resposta Un mes des de l'entrada de la sol·licitud.
Preu Segons l'ordenança fiscal 5.5.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Altra informació d'interès (més informació) - Les persones admeses restaran inscrites directament. No cal fer cap més tràmit.
- Un cop passat el sorteig, s'obrirà un nou període prorrogat d'inscripció online (només per a les persones empadronades a Sabadell) i presencialment a les oficines d'Atenció Ciutadana,
a partir del 12 de setembre. Al centre cívic de la Creu Alta només els dies 12 i 13 de setembre..
- El grup que no tingui un mínim d'inscrits es podrà anul·lar.
- És imprescindible l'ús de roba i calçat esportiu per poder practicar l'activitat.
- Per donar-se de baixa, només presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana ja que s'ha de signar la baixa voluntària.

ACTIVITATS PREVISTES DURANT LA TEMPORADA D'HIVERN:
- Sumba, pilates, TBC i Hipo-Presius, Aeròbic,Tono pilates, Funcional-training i Body-tono per a usuaris de més de 16 anys i fins a 64 anys.
- Gimnàstica de manteniment, Ioga, Tai-Txi, Equilibra't, Esquena sana, Tono pilates i Qi-gong per a usuaris de més de 16 anys.
Servei responsable Servei d'Esports
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Cita prèvia

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat