v
22/04/2021 20:00:00
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellCertificat de règim i aprofitament urbanísticNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Certificat de règim i aprofitament urbanístic
Objecte Certificat de règim urbanístic:
Conèixer el règim i l'aprofitament urbanístic d'una finca amb el contingut següent:
- Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun està en tramitació o subjecte a procediment de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha acordat la suspensió de tramitació i d'atorgament de llicències.
- La classificació i qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte de l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl.
- Si escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en que està inclosa la finca.
- Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i ús del terreny.
El certificat, en cas que la finca sigui edificable i susceptible d'obtenir llicència urbanística directament, té una vigència de sis mesos.

Documentació necessària - Instància indicant la parcel·la o el sector de sòl als quals s'ha de referir el certificat, indicant adreça postal i/o número de referència cadastral. Si cal, es pot adjuntar documentació gràfica per a una millor comprensió.
- Justificant pagament de la taxa (O.F 3.2)

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta Un mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Segons l'Ordenança fiscal 3. 2 Taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals Intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a Instàncies de la part interessada.

  Servei responsable Servei de Planificació urbanística
  C. del Sol, 1, 5a planta
  93 745 31 78
  planejament@ajsabadell.cat

  Atenció al públic al SACU
  C. del Sol, 1 3a planta

  Termini de resolució La manca de notificació del certificat, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, implica que les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del referit termini d'un mes, s'han d'atorgar si el projecte s'ajusta a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat, i en el sentit que la sol·licitud de llicències no es veu afectada per la suspensió potestativa regulada per l'article 73 de la Llei d'urbanisme, llevat que l'acord de suspensió s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa (O.F 3.2): Justificant pagament de la taxa (O.F 3.2) Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat