v
20/04/2021 02:09:49
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAutoritzaciˇ a escoles particulars de conductors per a la realitzaciˇ de classes prÓctiques de conducciˇ i circulaciˇ per la ciutatNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Autoritzaciˇ a escoles particulars de conductors per a la realitzaciˇ de classes prÓctiques de conducciˇ i circulaciˇ per la ciutat.
Objecte PermÝs a les autoescoles particulars per circular per la via p˙blica de Sabadell.
Documentaciˇ necessÓria - InstÓncia genŔrica.
- SolĚlicitud d'autoritzaciˇ a la TrÓnsit (es demana des del servei de Mobilitat a Policia Municipal).
- Escriptures constituciˇ empresa.
- Alta censal.
- Comunicaciˇ d'obertura activitat a l'Ajuntament de Sabadell.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada propietÓria d'una autoescola o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu TrÓmit gratu´t.
Normativa Reial Decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament regulador de les escoles particulars de conductors.
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Mobilitat, TrÓnsit i Transport. Carrer Pau Claris, 100 2a planta (08205) Sabadell
Desenvolupament del trÓmit Des del servei de Mobilitat es demanarÓ informe a Policia municipal en relaciˇ amb la realitzaciˇ de classes prÓctiques de conducciˇ i circulaciˇ per la ciutat. Si l'informe Ús positiu confeccionarem decret corresponent d'autoritzaciˇ de circulaciˇ a l'autoescola.
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat