v
20/04/2021 02:36:44
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia per la tala de masses arb˛ries i vegetaciˇ arbustivaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia per la tala de masses arb˛ries i vegetaciˇ arbustiva.
Objecte Poder fer la tala de masses arb˛ries i vegetaciˇ arbustiva.
Documentaciˇ necessÓria - Declaraciˇ responsable de l'exercici professional (DRO1) (excepte si es presenta la documentaciˇ visada).
- Documentaciˇ tŔcnica o mem˛ria explicativa. Mem˛ria justificativa de la necessitat de la tala: senyalitzant la quantitat d'arbres/arbustiva, espŔcie, mides...
- Fotografies de la massa arb˛ria a talar i de la vegetaciˇ arbustiva.
- Justificant pagament de l'Impost sobre construccions, instalĚlacions i obres (O.F 2).
- Justificant pagament de la taxa (O.F. 3.9).
PlÓnol de situaciˇ, emplašament i rŔgim urbanÝstic aplicable, amb base topogrÓfica, a escala adequada amb indicaciˇ de l'Ómbit d'actuaciˇ.
- Pressupost de les actuacions a dur a terme.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu Segons Ordenanša fiscal 3.9. Taxa per intervenciˇ municipal en les obres i usos.
  Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenanša.

  Segons Ordenanša fiscal 2.4. Impost sobre construccions, instalĚlacions i obres.
  Per exempcions i bon
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanÝstiques que contravinguin el Text Refˇs de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanÝstic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de bÚns o drets de domini p˙blic, o s˛ls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamaciˇ Si no esteu conformes amb la resoluciˇ que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ de la notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ de la notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Si es tracta de finques incloses en els Ómbits assenyalats pel pla especial de protecciˇ vigent al municipi, tant per bÚns concrets com per actuacions en ambients protegits, s'aportarÓ la documentaciˇ especÝfica exigida per la seva normativa.

  Es tramitaran tambÚ tots els permisos pertinents que afectin al domini p˙blic (afectacions a la via p˙blica, mobiliari urbÓ, subministres).
  Servei responsable Servei de LlicŔncies. Edificaciˇ.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  llicencies@ajsabadell.cat

  Cita prŔvia Podeu reservar aquÝ o enviar un correu electr˛nic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de ICIO: Justificant pagament de ICIO Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la taxaO.F. 3.9: Justificant pagament de la taxaO.F. 3.9 Obligatori Ambdues
  Declaraciˇ responsable exercici professional (DRO1) : Declaraciˇ responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Documentaciˇ tŔcnica o mem˛ria explicativa: Documentaciˇ tŔcnica o mem˛ria explicativa Obligatori Ambdues
  Pressupost de les actuacions a realitzar: Pressupost de les actuacions a realitzar Obligatori Ambdues
  PlÓnol de situaciˇ, emplašament i rŔgim urbanÝstic: PlÓnol de situaciˇ, emplašament i rŔgim urbanÝstic Obligatori Ambdues
  Fotografies de la massa arb˛ria a talar: Fotografies de la massa arb˛ria a talar Obligatori Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat