v
23/04/2021 10:39:56
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellComunicació prèvia per formalitzar operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, comportin un increment del nombre d'entitats respecte dels autoritzats en una llicènciaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Comunicació prèvia per formalitzar operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comportin un increment del nombre d'habitatges o establiments respecte dels autoritzats en una llicència urbanística.
Objecte Poder dur a terme operacions jurídiques, que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comportin un increment del nombre d'habitatges o establiments.
Documentació necessària
 • Nota simple o certificat del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació
 • Memòria justificació de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altes elements susceptibles de l'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables
 • Plànols nombre habitatges, establiments o altres elements
 • Plànols a escala en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic
 • Proforma document públic
 • Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
  Quan es pot realitzar Tot l'any
  Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta Al moment.
  Preu Tràmit gratuït.
  Normativa Pla General Municipal d'Ordenació.
  Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics (OMREU)
  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  Decret 64/2014 de 13 de maig del reglament de protecció de la legalitat urbanística.
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
  Vies de reclamació Atès que les comunicacions prèvies tenen eficàcia des de la seva entrada al Registre de l'Ajuntament, no hi ha via de reclamació, ja que el dret s'està reconeixent des del moment que es presenta la comunicació.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat .

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Sol·licitud Específica: Comunicació prèvia per formalitzar operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comportin un increment del nombre d'habitatges o establiments respecte dels autoritzats en una llicència Obligatori Ambdues
  Nota simple o certificat del Registre de la Propietat: Nota simple o certificat del Registre de la Propietat Obligatori Ambdues
  Proforma document públic.: Proforma document públic. Obligatori Ambdues
  Memòria justificativa.: Memòria justificativa. Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat