v
20/04/2021 02:40:48
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPeticiˇ servei d'atenciˇ domiciliÓria: servei de teleassistŔnciaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Peticiˇ del servei d'atenciˇ domiciliÓria: servei de teleassistŔncia.
Objecte ╔s un servei que ofereix als usuaris una atenciˇ permanent davant les incidŔncies o emergŔncies que els puguin sorgir tot assegurant una resposta rÓpida les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. A mÚs, ofereix un seguiment i suport telef˛nic en situacions d'especial rellevÓncia (onada de calor i fred, riscos de maltractaments, seguiment de tractaments...), ja que detecta situacions de mÚs vulnerabilitat i ofereix informaciˇ.
Documentaciˇ necessÓria - SolĚlicitud de servei
- Autoritzaciˇ per consultar dades a l'AgŔncia TributÓria i dades de registres de Generalitat (discapacitat, dependŔncia...)
- Mandat amb dades de compte bancari i autoritzaciˇ per cobrament domiciliat.
Qui el pot demanar La persona solĚlicitant ha de complir, com a mÝnim, un dels criteris segŘents:
- Tenir alguna patologia de base important (cardiopatia, diabetis, hipertensiˇ, etc.)
- Tenir problemes de desplašament i mobilitat
- Ser mÚs gran de 80 anys
- Tenir una xarxa social/familiar dŔbil o nulĚla
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ presencial Centre d'atenciˇ primÓria social que correspongui per domicili de la persona solĚlicitant.
Temps aproximat de resposta - ProcÚs de validaciˇ de documentaciˇ: 1 mes des des de l'entrada de la solĚlicitud.
- ProcÚs d'estudi, valoraciˇ professional de la situaciˇ i trÓmit de la peticiˇ: 1 mes i mig des de la validaciˇ de la documentaciˇ.
- Alta de servei: variable en base a disponibilitat dels aparells.
Preu Segons ordenanša fiscal 5.3
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos.La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Proposta de servei: el servei queda subjecte a la prescripciˇ del professional de treball social, que valorarÓ la situaciˇ de necessitat.
Baixa del servei: per aconseguiment d'objectiu que fa innecessÓria la continu´tat del servei, per canvi de condicions, per decisiˇ professional o per decisiˇ de l'usuari.
La ren˙ncia es formalitzarÓ en lÝnia o presencialment amb la signatura d'un document de baixa.
Servei responsable Acciˇ Social. Secciˇ Atenciˇ SociosanitÓria, DependŔncia i Discapacitat
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat: Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat Obligatori Presencial
Autoritzaciˇ per consulta de dades a AgŔncia TributÓria i Generalitat: Autoritzaciˇ per consulta de dades a AgŔncia TributÓria i Generalitat Obligatori Presencial
Mandat amb dades de compte bancari: Mandat amb dades de compte bancari Obligatori Presencial

Tramitaciˇ Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat