v
17/04/2021 02:03:08
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPeticiˇ servei d'atenciˇ domiciliÓria: atenciˇ domŔsticaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularis

Nivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularis

Informaciˇ
Nom del trÓmit Servei d'atenciˇ domiciliÓria: atenciˇ domŔstica
Objecte ╔s el servei de suport destinat a mantenir en condicions d'ordre i higiene la llar de l'usuari i les seves pertinences d'˙s quotidiÓ. EstÓ destinat a aquelles persones que el seu nivell de dependŔncia que no els permeti portar una vida aut˛noma i que per la seva situaciˇ personal, familiar i/o econ˛miques no tenen possibilitats de realitzar ni pagar la neteja del domicili. El servei estarÓ realitzat per auxiliars de neteja de la llar i la serva funciˇ serÓ exclusivament la neteja del domicili de l'usuari.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, empadronada a la ciutat, major d'edat, en situaciˇ de risc social i/o dependŔncia o el seu representant.
Documentaciˇ necessÓria SolĚlicitud de servei.
Autoritzaciˇ per consulta de dades a AgŔncia TributÓria i dades de registres de Generalitat (discapacitat, dependŔncia...).
Mandat amb dades de compte bancari i autoritzaciˇ per cobrament domiciliat.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ Presencial.
Canals de tramitaciˇ ProcÚs de validaciˇ de documentaciˇ: 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
ProcÚs d'estudi, valoraciˇ professional de la situaciˇ i trÓmit de la peticiˇ: 1 mes i mig des de la validaciˇ de la documentaciˇ.
Alta de servei: variable en funciˇ de la disponibilitat d'hores i de la urgŔncia de la situaciˇ.
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es produeixi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Preu Segons ordenanša fiscal 5.3
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Servei d'Acciˇ Social
Cita prŔvia Cita prŔvia a Acciˇ Social. 93 745 32 20 o programacioacciosocial@ajsabadell.cat

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat