v
22/04/2021 18:20:13
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellInforme d'Arrelament SocialNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Informe d'Arrelament Social.
Objecte Obtenir l'Informe necessari per demanar una autoritzaciˇ de residŔncia temporal per arrelament. ╔s un dels documents que s'han de fer per sol.licitar la residŔncia per a treball dels estrangers que no tinguin el permÝs de treball.
Documentaciˇ necessÓria - SolĚlicitud degudament emplenada i signada. Model INF02 (disponible a documents adjunts).
- Original i fotoc˛pia del passaport vigent de la persona solĚlicitant, on figuren les dades personals i de caducitat del document.
- Original i fotoc˛pia, o fotoc˛pia compulsada, de la documentaciˇ acreditativa del temps de permanŔncia de la persona interessada al seu domicili habitual, dels mitjans econ˛mics de quŔ disposi, dels vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol i dels esforšos d'integraciˇ per mitjÓ del seguiment de programes d'inserciˇ sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i/o castellana o de colĚlaboraciˇ en xarxes socials.
- La persona estrangera solĚlicitant podrÓ acompanyar la solĚlicitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integraciˇ social en els termes que indica l'article 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada estrangera, majors d'edat, empadronada a Sabadell que no tingui el permÝs de treball.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos a partir de la data del document del registre de sortida de Serveis Socials.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) - L'informe d'Arrelament Ús una proposta. La resoluciˇ referent a la residŔncia per a treball l'emet el Departament de Treball, Afers Socials i FamÝlies, mitjanšant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.
  - L'informe d'arrelament caduca als 3 mesos de la data d'emissiˇ. Passat aquest temps, se n'ha de tornar a fer un de nou.
  Servei responsable Programa d'Acollida
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  InstÓncia de solĚlicitud: SolĚlicitud d'informe d'arrelament social a Catalunya - INF02 Obligatori Ambdues
  Passaport: Passaport vigent de la persona solĚlicitant Obligatori Ambdues
  Apoderaments/autoritzacions: Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documentaciˇ acreditativa del temps de permanŔncia: Documentaciˇ acreditativa del temps de permanŔncia Opcional Ambdues
  Documentaciˇ complementaria: Documentaciˇ complementaria Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  InstÓncia de SolĚlicitud
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat