v
17/04/2021 11:08:04
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta de la targeta d'aparcament per a colĚlectius de persones amb discapacitat i/o dependŔnciaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Alta de la targeta d'aparcament per a colĚlectius de persones amb discapacitat i/o dependŔncia.
Objecte Obtenciˇ d'una targeta acreditativa per a vehicles adaptats destinats a transport colĚlectiu de persones amb discapacitat o que prestin serveis socials per a persones amb dependŔncia. Permet fer servir els aparcaments reservats per a persones amb discapacitat, perquŔ puguin parar o estacionar el vehicle a la zona blava i, per un temps limitat, a la zona de cÓrrega i descÓrrega.
Documentaciˇ necessÓria - DNI o NIE de representat legal de l'entitat.
- C˛pia del permÝs de circulaciˇ.
- C˛pia de la fitxa tŔcnica del vehicle.
- Documentaciˇ que acrediti que el vehicle adaptat es destina exclusivament al transport colĚlectiu de persones amb discapacitat o dependŔncia. No Ús necessÓria si l'entitat propietÓria estÓ registrada al Registre de Dret i Entitats JurÝdiques de la Generalitat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, o el seu representant, titular de vehicles adaptats destinats a transport colĚlectiu de persones amb discapacitat o dependŔncia.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Oficina d'Atenciˇ a la Discapacitat
 • Temps aproximat de resposta 15 dies des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Servei d'Acciˇ Social
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi entrat en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat