v
23/04/2021 10:36:16
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellInforme d'exclusió residencial per a l'aplicació de llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energèticaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Informe d'exclusió residencial per a l'aplicació de Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Objecte Impedir la interrupció dels subministraments d'aigua, d'electricitat o de gas als nuclis de convivència en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Documentació necessària - Avís de suspensió del subministrament d'aigua, electricitat i/o gas (si ha rebut).
- Darrera factura d'aigua, electricitat i/o gas.
- És imprescindible ser el titular del contracte de subministrament per poder gestionar l'informe. Si no és titular del comptador, el justificant del canvi de titularitat per part de la companyia.
- Tres darreres nòmines dels majors de 16 anys en actiu.

Per a les persones en situació de dependència energètica:
- Informe de salut sobre situació de dependència energètica emès pel Servei Català de de la Salut (cal presentar el model oficial de l'apartat Fitxers Annexos).

Per a les persones amb certificat de discapacitat:
- Certificat de discapacitat.

Per a les persones amb reconeixement de gran dependència (Nivell 3):
- Resolució del reconeixement del grau de dependència.
Qui el pot demanar Els nuclis de convivència que es troben en situació d'exclusió residencial:
- Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades l'IRSC (Indicador de renda de Suficiència de Catalunya, que es pot consultar al web www.gencat.cat)
- Si es tracta d'unitats de convivència de més d'una persona: 2,5 vegades l'IRSC
- En cas de persones discapacitades o amb gran dependència: 3 vegades l'IRSC
- El titular de l'habitatge, on a més s'ha d'estar empadronat
- El titular dels contractes de subministrament.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 30 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud. L'informe tindrà una vigència de fins a 12 mesos a partir que s'hagi emès, sense perjudici de la renovació.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que és de tràmit no qualificat, no podeu interposar cap recurs, sens perjudici que pugueu al·legar la vostra oposició perquè sigui considerada en la resolució que posi fi al procediment,, d'acord amb el que disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
  públiques.
  Altra informació d'interès (més informació) - El ciutadà haurà de presentar la instància amb tota la documentació per obtenir la valoració de l'Informe d'Exclusió Residencial.
  - Si la documentació és incompleta, té un màxim de 10 dies hàbils per completar-la portant-la al c. del Sol.
  - Si la documentació no es presenta dins del termini de 10 dies hàbils, la demanda queda desestimada.
  Més informació trucant al número de telèfon 93 745 40 45 / 93 727 06 15 o a través del següent correu electrònic: sabadellPobresaenergetica@ajsabadell.cat
  Servei responsable Servei de Drets Energètics / Serveis d'Exclusió Residencial / Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Avís d'interrupció del subministrament d'aigua, electricitat i/o gas: Avís d'interrupció del subministrament d'aigua, electricitat i/o gas. Opcional Ambdues
  Factura d'aigua, electricitat i/o gas: Darrera factura d'aigua, electricitat i/o gas. Obligatori Ambdues
  Tres darreres nòmines: Tres darreres nòmines dels majors de 16 anys en actiu. Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat