v
16/04/2021 03:31:33
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPr˛rroga de la plusvÓlua per herŔnciesNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Pr˛rroga de la plusvÓlua per herŔncies
Objecte Aquest trÓmit permet demanar una pr˛rroga de sis mesos per a la presentaciˇ i pagament de l'autoliquidaciˇ de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvÓlua), exclusivament per als casos d'herŔncies (actes "mortis causa").
El termini pel pagament de la plusvÓlua, en les transmissions de bÚns immobles per causa de mort Ús de 6 mesos.
Aquest termini es pot prorrogar fins a un total de 12 mesos, per˛ perquŔ s'apliqui aquesta pr˛rroga cal que se solĚliciti.
Documentaciˇ necessÓria Formulari especÝfic amb la documentaciˇ que se li requereix:
- Testament o acta de declaraciˇ d'hereus abintestato
- Certificat de defunciˇ (necessari): per obtenir aquest document: tramitaciˇ en lÝnia sense certificat. Ministeri de JustÝcia / informaciˇ sobre com solĚlicitar el certificat. Ministeri de JustÝcia.
- Testament o acta de declaraciˇ d'hereus (en el cas de successiˇ intestada quan la persona hagi mort sense fer testament). Informaciˇ sobre aquests documents. GENCAT.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Fins al 6 mesos posteriors a la data de defunciˇ de la persona de la qual s'hereta (no des de la data en quŔ es formalitzi l'acceptaciˇ d'herŔncia).
Canals de tramitaciˇ presencial
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol.licitud
  Preu TrÓmit gratu´t
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud estimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇ administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refˇs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marš. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) No es concedirÓ la pr˛rroga quan la solĚlicitud es presenti desprŔs d'haver transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunciˇ.
  Servei responsable Gestiˇ TributÓria: IBI, PlusvÓlua
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 6 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ estimada.
  Cita prŔvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquÝ o trucant al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

 • Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat