v
23/04/2021 09:58:18
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellServei de transport adaptat de persones amb mobilitat redu´daNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Servei de transport adaptat de persones amb mobilitat redu´da
Objecte El servei de transport adaptat de persones amb mobilitat redu´da consisteix en la recollida de les persones al seu domicili per transportar-les als respectius centres de dia de gent gran o de discapacitats del municipi i, posteriorment, tornar-los al domicili, tot ajustant la recollida a l'horari d'obertura i tancament dels centres.

Documentaciˇ necessÓria - SolĚlicitud de servei
- Autoritzaciˇ per consulta de dades a l'AgŔncia TributÓria i dades de registres de Generalitat (discapacitat, dependŔncia...)
- Mandat amb dades de compte bancari i autoritzaciˇ per cobrament domiciliat

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada empadronada al municipi de Sabadell i que disposi de l'assignaciˇ d'una plaša de Centre de Dia p˙blic de gent gran o de discapacitats de la ciutat de Sabadell.
PrioritÓriament ha de tenir acreditada la limitaciˇ de mobilitat, la necessitat de suport per transport i/o un diagn˛stic d'afectaciˇ cognitiva.

Quan es pot realitzar Tot l'any
Canal de tramitaciˇ presencial Centre d'Acciˇ Social BÓsica
Temps aproximat de resposta 3 mesos a partir de la data del document del registre de sortida de Serveis Socials
Preu Segons ordenanša fiscal 5.3
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.

Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Proposta de servei:
El servei queda subjecte a la prescripciˇ del professional de treball social que valorarÓ, conjuntament amb els professionals socials dels centres de gent gran o de discapacitat, la situaciˇ de necessitat, la disponibilitat de suport per al desplašament.

Baixa del servei:
Per canvi de condicions, per decisiˇ professional o per decisiˇ de l'usuari. La ren˙ncia es formalitzarÓ online o presencialment amb la signatura d'un document de baixa.

Servei responsable Acciˇ Social
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat: Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat Obligatori Presencial
Autoritzaciˇ per consulta de dades a Agencia TributÓria i Generalitat: Autoritzaciˇ per consulta de dades a Agencia TributÓria i Generalitat Obligatori Presencial
Mandat amb dades de compte bancari: Mandat amb dades de compte bancari Obligatori Presencial

Tramitaciˇ Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat