v
17/04/2021 01:10:51
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPeticiˇ servei d'atenciˇ domiciliÓria: Atenciˇ PersonalNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Peticiˇ servei d'atenciˇ domiciliÓria: Atenciˇ Personal
Objecte Conjunt de tasques que es fan a la llar de persones o famÝlies que es troben, per motius fÝsics o socials, en situacions de mancanša d'autonomia temporal o permanent per poder dur a terme les tasques habituals de la vida quotidiana. La persona beneficiÓria rep ajuda per fer totes les accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se, mobilitzaciˇ o ajuda per elaborar Ópats, entre altres.
Documentaciˇ necessÓria - Solicitud de servicio
- Autorizaciˇn para consultar datos a la Agencia Tributaria y datos de registros de la Generalitat (discapacidad, dependencia...)
- Mandato con datos de cuenta bancaria y autorizaciˇn por cobro domiciliado.
- SolĚlicitud de servei
- Autoritzaciˇ per consultar dades a l'AgŔncia TributÓria i dades de registres de la Generalitat (discapacitat, dependŔncia...)
- Mandat amb dades de compte bancari i autoritzaciˇ per cobrament domiciliat.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, empadronada a la ciutat, major d'edat, en situaciˇ de risc social i/o dependŔncia o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ presencial Centre d'atenciˇ primÓria social que correspongui per domicili de la persona solĚlicitant.
Temps aproximat de resposta ProcÚs de validaciˇ de documentaciˇ: 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
ProcÚs d'estudi, valoraciˇ professional de la situaciˇ i trÓmit de la peticiˇ: 1 mes i mig des de la validaciˇ de la documentaciˇ.
Alta de servei: variable en funciˇ de la disponibilitat d'hores i de la urgŔncia de la situaciˇ.
Preu Segons ordenanša fiscal 5.3
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o el contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Proposta de servei:
El servei queda subjecte a la prescripciˇ del professional de treball social, que valorarÓ la situaciˇ de necessitat i acordarÓ amb l'usuari un pla de treball individual amb objectius, accions que es concretaran en un nombre d'hores de servei i amb unes tasques concretes.

Baixa del servei:
Per aconseguiment d'objectiu que fa innecessÓria la continu´tat del servei, per canvi de condicions , per decisiˇ professional o per decisiˇ de l'usuari. La ren˙ncia es formalitzarÓ en lÝniao presencialment amb la signatura d'un document de baixa.
Servei responsable Acciˇ Social. Secciˇ d'Atenciˇ SociosanitÓria, DependŔncia i Discapacitat
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es produeixi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Tramitaciˇ Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat