v
17/04/2021 00:52:12
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Conservatori de Música de SabadellNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Conservatori de Música de Sabadell
Objecte El Conservatori de Música imparteix ensenyaments musicals que condueixen a titulacions amb validesa acadèmica oficial (Grau Professional).
Per accedir a qualsevol dels sis cursos d'ensenyaments professionals, cal superar les proves d'accés regulades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat o provenir d'un altre Conservatori del territori espanyol i demanar el trasllat d'expedient.

Documentació necessària Juntament amb la sol·licitud, cal presentar l'original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, original i una còpia de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar La Generalitat de Catalunya publica cada curs la normativa que regula el calendari i el procés de preinscripció i matrícula.

CURS 2020-21:
- Termini de presentació de sol·licituds de preinscripció: del 13 al 20 de maig de 2020

Canals de tramitació presencial
 • Escola Municipal de Música i Conservatori professional

 • Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2020-2021: la primera llista amb les preinscripcions es publicarà el 21 de maig de 2020

  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
  Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.
  Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director/a dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

  Servei responsable Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell
  Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a

  Cita prèvia
 • Per demanar cita, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Sol·licitud específica: Sol·licitud específica Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat