v
23/04/2021 10:42:05
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i matriculació: 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO)

Objecte El procés de preinscripció i matriculació als centres es desenvolupa en el marc de la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes i les normes per accedir als centres sostinguts amb fons públics, promulgada pel Departament d'Educació de la Generalitat. Amb anterioritat a l'inici del procés de preinscripció, el Departament d'Educació ha d'informar de l'oferta per centre en cada ensenyament. Aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya, als centres educatius, a les oficines municipals d'escolarització i a les oficines d'informació ciutadana.

Documentació necessària Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

- Document digitalitzat (escanejat, fotografiat) del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, també de la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Document digitalitzat (escanejat, fotografiat) del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Document digitalitzat (escanejat, fotografia) del DNI, NIE, Passaport de l'alumne/a si és més gran de 14 anys o té document identificatiu, tot i ésser menor de 14 anys.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada. Aquesta documentació també caldrà aportar-la en format digitalitzat (escanejat, fotografiat).
Qui el pot demanar - Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l'any 2021.
- S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria els infants que compleixen 12 anys l'any 2021 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.

Quan es pot realitzar Calendari curs 2021-22:
- Preinscripció: del 15 al 24 de març, ambdós inclosos, pels alumnes de 2n cicle d'educació infantil i primària i del 17 al 24 de març pels alumnes d'educació secundària obligatòria, de forma telemàtica a través d'un formulari al centre demanat en primera opció.
- Presentació de reclamacions a les llistes d'assignació (a l'OME): el 8, 9 i el 10 de juny.
- Matrícula (infantil, primària i 1r ESO): del 14 al 18 de juny, ambdós inclosos. 2n, 3r i 4t ESO del 28 de juny al 2 de juliol, ambdós inclosos.


Canals de tramitació Via telemàtica: mitjançant sol·licitud electrònica (persones amb identitat digital Idecat, DNIe, certificat digital, etc.) o bé Sol·licitud en Suport Informàtic, que no requereix identitat digital.
Presencial: Es podrà sol·licitar suport als centres educatius, per a la realització dels tràmits telemàtics, relacionats amb la preinscripció i matrícula (presentació sol·licituds, reclamacions al barem provisional, reclamacions al barem definitiu i matrícula), durant els períodes ordinaris de preinscripció i matrícula, demanant cita prèvia al centre en primera opció.

Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2021-22: la primera llista amb les preinscripcions es publicarà el 19 d'abril de 2021.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
Vies de reclamació Presentació de reclamacions al barem provisional: formulari electrònic al centre triat en 1a opció i via presencial a l'escola amb cita prèvia.
Presentació de reclamacions a la llista d'admissió: per correu electrònic a educacio@ajsabadell.cat, a l'Oficina Municipal d'Educació i amb cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Educació.
Altra informació d'interès (més informació) Segons les circumstàncies extraordinàries, la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre queda substituïda per la tramitació telemàtica. En el cas excepcional de necessitar fer la preinscripció presencial, s'ha de demanar cita prèvia a l'escola sol·licitada en primera opció.
1. Tramitació de la sol·licitud per internet: sol·licitud en suport electrònic, sol·licitud en suport informàtic.
2. Cal emplenar el formulari i enviar la sol·licitud. S'obté un resguard de la sol·licitud.
3. La documentació necessària, segons la situació, s'ha d'escanejar o fotografiar, clarament visible i llegible, i adjuntar-la al darrer apartat del mateix formulari.

Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Telemàtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat