v
20/04/2021 03:12:23
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud de l'escut de la ciutatNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud de l'escut de la ciutat
Objecte L'escut de Sabadell figurarà a:
1. Als béns mobles i immobles públics de caràcter oficial, als quals i pel seu caire oficial, hagin de figurar els símbols del municipi.
2. Les publicacions oficials de l'Ajuntament.
3. Els documents, impresos, capçaleres, segells de tinta, lacre o en sec, d'ús oficial per l'Ajuntament.
4. Els títols, diplomes i d'altres documents que serveixin d'acreditació a premis, honors o distincions, concedits per l'Ajuntament d'acord amb el que s'estableixi en cada cas i es fixi en el present Reglament.
5. Les medalles, distintius i emblemes utilitzats o que puguin ser utilitzats oficialment pels membres de l'Ajuntament.
6. Els domassos d'exterior o d'interior que amb motiu de solemnitats es col·loquin.
7. En els altres supòsits que reglamentàriament s'estableixin per l'Ajuntament.
Documentació necessària .Instància genèrica exposant per què es necessita, i presentar, si es pot, el predisseny de l'objecte o el lloc on ha d'anar.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta UN MES a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l'Ajuntament.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que es un acte de tràmit no qualificat, no podeu interposar cap recurs, sense perjudici que pugueu al·legar la vostra oposició per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.
  Altra informació d'interès (més informació) Bibliografia sobre l'escut de la ciutat:

  - Ernest Mateu Vidal. El escudo de la ciudad de Sabadell. Quaderns de l'Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, núm. XII. Sabadell, 1966
  - Miquel Carreras. Elements d'Història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell (1932) o Caixa d'Estalvis de Sabadell (1967)
  Servei responsable Secretaria del Gabinet de l'Alcaldia
  Termini de resolució UN MES a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l'Ajuntament. Trascorregut el termini sense que l'Ajuntament hagi notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o trucar al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat