v
22/04/2021 19:50:55
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Programes de Formació i Inserció (PFI)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Programes de Formació i Inserció (PFI)
Objecte Els programes de formació i inserció (PFI) s'adrecen a joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any de l'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Documentació necessària Tots els sol·licitants han de presentar:
- Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Si el sol·licitant és menor d'edat, també ha de presentar: original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n'hi ha, un informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne presenta discapacitat.

Qui el pot demanar Joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any de l'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Quan es pot realitzar Del 25 de maig al 5 de juny 2020, ambdós inclosos
Canals de tramitació presencial Escoles corresponents
Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
Vies de reclamació Les que s'indiquen a la normativa específica.
Altra informació d'interès (més informació) La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Canals per presentar les sol·licituds:
1. Telemàticament.
- Caldrà descarregar el document de la sol·licitud al web d'Ensenyament.
- És imprescindible indicar a la preinscripció una adreça electrònica i un telèfon que estiguin operatius.
- Un cop s'ompli, s'haurà d'enviar durant el període de preinscripció a l'adreça electrònica oficial del centre que s'hagi demanat en primera opció.

2. Presencial: en els casos excepcionals en què no es pugui evitar la sol·licitud presencialment, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Tramitació Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat